Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

XIII sesja Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się w dniu 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 18.00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, ul. Rynek 1.

PORZĄDEK OBRAD
XIII sesji Rady Miejskiej w Olkuszu w dniu 21 stycznia 2016 roku – godz. 18.00

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje.
  5. Sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.
  6. Informacje Przewodniczącej i Zastępców Przewodniczącej oraz Przewodniczących Komisji.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie: odwołania Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania Skarbnika Miasta i Gminy Olkusz.
  9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
  10. Zapytania i wolne wnioski.