Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Prezentujemy pełną listę propozycji zadań do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbędzie się w terminie 1-12 lutego 2016 r. Już teraz gorąco zachęcamy do aktywnego udziału!

Zadania na liście uszeregowane są w losowej kolejności. Samo losowanie odbyło się 19 stycznia 2016 r. w obecności przedstawicieli Rady Miejskiej oraz Mieszkańców.

Burmistrz Roman Piaśnik

- Przed nami najważniejszy etap drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Olkusza – głosowanie na zaproponowane przez Państwa zadania. Realizacji dostąpią te, które do 12 lutego zyskają największe poparcie. Do oddania głosu zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Olkusz, którzy ukończyli 16 rok życia. Można to będzie uczynić osobiście w jednej z wskazanych poniżej lokalizacji lub przez Internet. Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mają Państwo możliwość decydowania o swoim najbliższym otoczeniu. Gorąco Państwa zachęcam do skorzystania z tej szansy. – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

osoba losująca

Budżet Obywatelski Olkusza 2016 – lista zadań

Po kliknięciu na tytuł zadania wyświetli się skan wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz.

Nr zadania

Tytuł zadania

Wartość

1

Językowe i ruchowe wygibasy – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, zajęcia logorytmiczne i gimnastyki korekcyjnej w SP Nr 10 (Osiedle Młodych)

24.999,00

2

„Klub u Franka” – świetlica łacząca pokolenia przy Szkole podstawowej nr 4 im Francesco Nullo w Olkuszu

25.000,00

3

Plac zabaw dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 5 w Olkuszu oraz dzieci mieszkających na Osiedlu Glinianki

99.976,00

4

Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wymianę okien oraz oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

46.789,96

5

„Projekt techniczny na rewitalizację Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego na Czarnej Górze”

100.000,00

6

Wykonanie alejki asfaltowej w formie pętli wraz z oświetleniem na terenie Parku Rekreacyjno-Krajobrazowego w Olkuszu, służącej do jazdy na rolkach i uprawianie innych form aktywności (ul. Bartosza Głowackiego)

100.000,00

7

Plac rekreacyjno-gimnastyczny na wolnym powietrzu typu siłownia fitness na Osiedlu Wschód

50.000,00

8

„Srebrne Miasto przyjazne rowerzystom – Rowerowy Olkusz”

14.250,00

9

„Bawmy się bezpiecznie”- ogrodzony plac zabaw wraz z boiskiem do siatkówki plażowej na Osiedlu Młodych (ul. Jana Kochanowskiego 2)

100.000,00

10

Doposażenie placu zabaw wraz z budową bezpiecznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Gorenicach

100.000,00

11

Siłownia, „pod chmurką” połączona z parkiem do street workoutu (Silver Park Pomorzany)

96.480,80

12

Wykonanie miejsc postojowych (ul. Osiecka)

85.000,00

13

Multimedia w edukacji –widzę, rozumiem, wiem – (Szkoła Podstawowa w Zedermanie)

24.990,00

14

Rozbudowa szkoły – adaptacja poddasza pod sale dydaktyczne w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku

100.000,00

15

Remont sali gimnastycznej (Szkoła Podstawowa w Kosmolowie)

45.000,00

16

Hufiec ZHP Olkusz - ocieplenie budynku przy ul. K.K. Wielkiego 43a

24.650,00

17

Budowa boiska treningowego przy stadionie sportowym w Gorenicach – etap 1

50.000,00

18

Integracyjny plac zabaw dla osób niepełnosprawnych (ul. Kosynierów 12)

50.000,00

19

„Dobry start dla naszych dzieci” – przebudowa i wyposażenie pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Sienicznie na potrzeby Przedszkola

100.000,00

20

Remont wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Troksie

25.000,00

21

Olkuska młodzież z przyszłością!

24.000,00

22

Rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

100.000,00

23

Stworzenie warunków treningowych oraz zakup sprzętu i odzieży treningowej dla Akademii Piłkarskiej działającej na Czarnej Górze w Olkuszu

86.000,00

24

Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 z obszaru Gminy Olkusz (obiekty sportowe Osiek)

50.000,00

25

Na sportowo od juniora do seniora – Siłownia na wolnym powietrzu (SP Nr 10 i „Dolinka św. Maksymiliana” – Osiedle Młodych)

100.000,00

26

Renowacja nawierzchni trawy syntetycznej piłkarskiej na obiekcie ”Blisko Boisko” (SP Nr 9)

50.000,00

27

Mini siłownia na wolnym powietrzu, ”Plac zabaw” w Wiśliczce

46.000,00

28

Teatr na ulicach Olkusza

24.400,00

29

Remont instalacji c.o. i remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Troksie

100.000,00

30

Prace prawno-geodezyjne mające na celu pozyskanie terenu pod drogi publiczne w miejscowości Zederman

100.000,00

31

Zakup i montaż tzw. „Piłkochwytów” wzdłuż ogrodzenia przy boisku sportowym wielofunkcyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Witeradowie

23.000,00

32

Zajęcia nauki i doskonalenia pływania i młodzieży oraz zajęcia aqua aerobic dla dorosłych mieszkańców Olkusza i okolic (kryta pływalnia)

48.950,00

33*

Winda zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (ul. Gęsia 25)

99.999,00

34

Termomodernizacji budynku OSP Zederman

50.000,00

35

Budowa boiska rekreacyjno-sportowego (boisko piłkarskie) (SP Nr 5)

95.000,00

36

„Radosny ogród” rewitalizacja ogrodu przedszkolnego Przedszkola Nr 5 w Olkuszu

99.800,00

37

Bieżnia lekkoatletyczna – budowa 100 metrowej 3 torowej lekkoatletycznej bieżni tartanowej (ul. Korczaka 7)

100.000,00

38

Projekt zagospodarowania przestrzennego terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Olkuszu

20.000,00

39

„W zdrowym ciele, zdrowy duszek” – szkolenie dzieci do 10 roku życia w zakresie piłki nożnej, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń mających wpływ na korekcję wad postawy (Osiedle Słowiki)

46.275,00

40

”Uczymy się żyć razem” - działania integracyjne na rzecz rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu Miasta i Gminy Olkusz

24.970,00

41

Budowa drogi gminnej w Sołectwie Zimnodół na działce nr 433

50.000,00

42

„Myślimy zdrowo-działamy kompleksowo od przedszkola do seniora” w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu

40.000,00

43

Modernizacja terenu wokół boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem w miejscowości Braciejówka

50.000,00

44

„Prace adaptacyjne w Centrum Wsparcia osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi” (ul. Kosynierów 12)

100.000,00

45

Remont i modernizacja pracowni komputerowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu

100.000,00

46

Aktywnie i zdrowo, na świeżym powietrzu wśród zieleni w Podlesiu – integrujemy wszystkie pokolenia

49.936,09

47

Zakup i dostawa Książek do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Olkuszu

20.000,00

48

Modernizacja i remont drogi gminnej w Niesułowicach (ul. Dworska)

98.438,00

49

„Ruch dla dzieci ważna sprawa, więc budujemy place zabaw” – budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 8

100.000,00

50

„Słowiczanie nie gęsi – swoje pasje mają!” (Osiedle Słowiki)

98.743,00

51

Budowa siłowni „Pod Chmurką” w Zawadzie

24.983,00

52

Remont chodnika (ul. kpt. Hardego)

79.350,00

53

Nowoczesny Kompleks Sportowo – Rekreacyjny dla mieszkańców Centrum Olkusza – modernizacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej Nr 4

100.000,00

54

Remont boiska/remont istniejącego boiska, z przekształceniem na boisko wielofunkcyjne – siatkówka, koszykówka, tenis (Żurada)

56.200,00

55

Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 10 im. L. Krzemienieckiej

100.000,00

56

Impuls życia dla Olkusza!
Olkuska sieć defibrylatorów AED oraz cykl szkoleń z pierwszej pomocy

100.000,00

* Zadanie nr 33: w przypadku, gdy wartość projektu przekroczy 100.000,00 zł, kwotę powyżej tej sumy zadeklarowało pokryć Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet. W przypadku wybrania tego zadnia, będzie ono realizowane pod warunkiem wywiązania się z tego zobowiązania.

Zasady głosowania:

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Miasta i Gminy Olkusz, który ukończył 16 rok życia.

Aby zagłosować:

  1. Udaj się do najbliższego punktu do głosowania ( wykaz punktów poniżej) i pobierz kartę do głosowania.
    W przypadku głosowania przez Internet wejdź na stronę www.obywatelski.umig.olkusz.pl i odszukaj interaktywną kartę do głosowania (strona będzie aktywna przed głosowaniem).
  2. Wybierz nie więcej niż 3 numery proponowanych zadań z listy do głosowania.
  3. Wpisz na karcie do głosowania nie więcej niż 3 numery wybranych zadań. Zwróć uwagę na kolejność wpisanych numerów zadań. Głos oddany na numer zadania wpisany na pierwszym miejscu będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu razy 2, na trzecim miejscu razy 1.
  4. Wpisz swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, i nr PESEL) i podpisz kartę.
  5. Wypełnioną kartę do głosowania wrzuć do urny w punkcie do głosowania, a w przypadku głosowania internetowego prześlij wypełnioną kartę.

Głosowanie odbędzie się w dniach 1-12 lutego 2016 roku.

Lista zadań w formacie PDF.