Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb gminy OlkuszMiejski Konserwator Zabytków w Olkuszu informuje, że rozpoczyna się edycja ogólnopolskiego konkursu "Zabytek Zadbany 2016" – konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Za jego realizację odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego cel to promocja opieki nad zabytkami przez wyróżnienie wzorowo prowadzonych prac konserwatorskich i najlepszych rozwiązań użytkowania obiektów zabytkowych.

Konkurs jest realizowany w następujących kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu.
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe).
  • Adaptacja obiektów zabytkowych.
  • Kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane.
  • Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki.

Ocenie jury konkursowego podlega jakość i zakres prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłaszać można obiekty, przy których prace ukończono w latach 2011-2015.

Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele i zarządcy obiektów, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków i osoby działające z ich upoważnienia.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 5 lutego 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).