Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Druga edycja projektu „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów" osiągnęła swój półmetek. Przedstawienie teatralne z aktorami – podopiecznymi olkuskiego Domu Pomocy Społecznej, organizacja strefy dla dzieci podczas Mikołajkowo Turnieju Charytatywnego, spotkanie z działaczami społecznymi – to przykłady działań podejmowanych przez młodzież uczestniczącą w projekcie.

„Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów" to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser w Olkuszu" od września 2014r. Celem projektu jest przygotowanie 30 młodych osób do pełnienia roli lidera w lokalnym środowisku. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach, gdzie uczą się m. in. zarządzania zespołem, motywowania innych, autoprezentacji czy realizacji samodzielnych przedsięwzięć. Teraz przełożyli zdobytą wiedzę i wcześniejsze doświadczenia w wolontariacie na praktykę. Zgodnie z założeniami, odbywają się również warsztaty dla opiekunów szkolnych kół wolontariackich.

Zespoły z poszczególnych szkół mają już za sobą realizację pierwszych inicjatyw.

Marta Krawczyk i Oliwia Pogodzik z I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu swoim projektem postanowiły wpisać się w obchody 100-lecia istnienia szkoły. Zaprosiły zasłużonych działaczy samorządu szkolnego i Klubu Wolontariusza do podzielenia się swoimi doświadczeniami z uczniami, którzy obecnie pełnią funkcję przewodniczących klas. Oprócz niezwykle ciekawych wystąpień i prezentacji uczestnicy wydarzenia pozostawili „trwały ślad" po spotkaniu – każdy z nich współtworzył bowiem mural zachęcający do aktywności społecznej. Opiekunkami inicjatywy były p. Beata Szymczyk – Bąchór i p. Anna Jurga – Rychlińska (spotkanie odbyło się 12 grudnia 2015 r.)

Zabawa młodzieży z programu

6 grudnia 2015 r. mieszkańcy Olkusza mieli możliwość uczestniczenia w I Mikołajkowym Integracyjnym Turnieju Piłki Halowej, organizowanym przez rodziców dzieci niepełnosprawnych zrzeszonych w Kawiarence „Pod Parasolem". Współgospodarzami wydarzenia, odpowiedzialnymi za najmłodszych uczestników imprezy, byli: Monika Szromnik, Żaneta Prącik i Marek Strojewski – uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Wymyślenie zadań i warsztatów dla dużej liczby dzieci, biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby dzieci niepełnosprawnych, nie było łatwym zadaniem. Nasi liderzy wywiązali się z niego bezbłędnie. Opiekunami Klubu Wolontariusza przy II LO w Olkuszu są p. Aleksandra Szymanek i p. Agata Skibińska.

Liderki z IV LO w Olkuszu, w ramach działań promujących zdrowy tryb życia zorganizowały Fit Day. Ola Bigaj, Kasia Solecka i Jagoda Madej wspólnie z zaangażowanymi wolontariuszami „uczyły", w jaki sposób można przygotować smaczne owocowe i warzywne koktajle. Czekamy na dalsze pomysły – opisany „dzień zdrowego żywienia" jest bowiem tylko jednym z punktów dużego projektu pn. „Rozjuszajmy Olkusz", w ramach którego liderki chcą przekonać społeczność olkuską do ruchu, zdrowego żywienia i postaw aktywnych. Mentorkami inicjatywy są p. Małgorzata Bryzik i p. Anna Noga (wydarzenie odbyło się 10 grudnia 2015r)

Współpraca międzypokoleniowa była tematem wiodącym inicjatywy podejętej przez uczennice z Zespołu Szkół nr 1. Emerytowani nauczyciele szkoły wraz z młodzieżą działającą w Klubie Wolontariusza wykonali ozdoby świąteczne, które przekazane były organizatorom Turnieju Charytatywnego. Autorki inicjatywy „Różne pokolenia a jeden cel" - Ewa Kłosowska, Kamila Kordaszewska i Anna Juzaszek - wspólnie podkreślają, że integracja międzypokoleniowa jest potrzeba, tym bardziej jeśli służy ona pomocą grupom szczególnie potrzebujących. Liderki, które z racji kierunku kształcenia wykazują duże umiejętności artystyczne, już teraz planują kolejne działania łączące seniorów, młodzież i rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Mentorami inicjatywy byli: p. Sylwia Zawada i p. Piotr Grzanka.

Wolontariat dodaje skrzydeł - to hasło promujące działania wolontariackie podejmowane przez Klub Ośmiu w Zespole Szkół nr 3 w Olkuszu. 5-lecie istnienia Klubu było okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Podczas uroczystej gali w dniu 23 października 2015 r liderzy biorący udział w projekcie „Młodzież w działaniu – olkuska szkoła liderów" wraz z innymi członkami Klubu Ośmiu zachęcali młodszych kolegów do aktywności społecznej. Sukces imprezy to przede wszystkim efekt ciężkiej pracy: Dominiki Konstanty, Sylwii Jałowiec i Łukasza Solicha, którym mentorskego wsparcia udzielałby opiekunki Klubu Wolontariusza – p. Wiesława Syguła i p. Urszula Jurczyk.

I serię inicjatyw młodzieżowych zakończył wspólny teatralny występ uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (spektakl odbył się 17 grudnia 2015 r.). Liderzy z „Budowlanki": Basia Czerwińska, Dominik Dela i Oskar Sikora zadbali o wysoki poziom artystyczny widowiska, profesjonalną obsługę muzyczną i poczęstunek. Wydarzenie, nad którym opiekę sprawowała p. Bożena Noga, poprzedzone było tygodniami prób i uzgodnień. Liczymy, że widowisko będzie można jeszcze zobaczyć, chociażby na spotkaniu podsumowującym projekt.

Scena ze spektaklu

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

 

Dużym sukcesem naszej młodzieży jest także wspólny projekt przygotowany przez uczestników dwóch edycji projektu, zgłoszony do budżetu obywatelskiego. Zadanie pod nazwą „Olkuska Młodzież z przyszłością!” (numer zadania: 21) stanowi kontynuację działań na rzecz kształtowania lokalnych liderów. Potencjał olkuskiej młodzieży, jej pasja, entuzjazm i zaangażowanie powinien zostać w sposób profesjonalny „wykorzystany” z pożytkiem dla lokalnej społeczności. Dlatego prosimy mieszkańców Olkusza, aby oddali swój głos na zadanie przygotowane przez młodzież dla młodzieży!