Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb Gminy OlkuszZintensyfikowanie działań promocyjnych Miasta i Gminy Olkusz jest jednym z priorytetów burmistrza Romana Piaśnika. W tym celu w styczniu tego roku w magistracie zostało utworzone Biuro Promocji i Informacji Publicznej, które przejmuje działania promocyjne prowadzone dotychczas przez Miejski Ośrodek Kultury. Od 1 lutego Biuro Promocji i Informacji Publicznej wzmocniły kadrowo dwie nowe osoby.

Nabór na nowych pracowników Biura Promocji i Informacji Publicznej odbył się w styczniu. Poszukiwane były osoby na stanowiska: Główny Specjalista oraz Inspektor. Kandydaci w pierwszym etapie rekrutacji musieli złożyć komplet wymaganych prawem dokumentów. Do Urzędu wpłynęła jedna kandydatura spełniająca wymagania formalne na stanowisko Głównego Specjalisty oraz dwie kandydatury na Inspektora.

W kolejnym etapie naboru kandydaci prezentowali się osobiście na rozmowach kwalifikacyjnych. W efekcie Głównym Specjalistą Biura Promocji i Informacji Publicznej została Emilia Kotnis-Górka, a Inspektorem Jacek Sypień. Oboje wykazali się wiedzą z zakresu działalności samorządu, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji do rozwijania działalności promocyjnej Gminy Olkusz.

Do głównych zadań Biura Promocji i Informacji Publicznej będzie należało przede wszystkim realizowanie strategii promocyjnej Miasta i Gminy Olkusz (przy współpracy m.in. z radnymi Rady Miejskiej oraz organizacjami pozarządowymi), prowadzenie polityki informacyjnej Urzędu, w tym z zakresu współpracy z mediami oraz dostępu do informacji publicznej oraz prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Biuro Promocji i Informacji Publicznej tworzą: Emilia Kotnis-Górka, która będzie koordynować całość działań prowadzonych przez nową komórkę Urzędu, Jacek Sypień – odpowiedzialny za prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej, Michał Latos – wyznaczony przede wszystkim do kontaktów z mediami oraz Maciej Kaliś, prowadzący Biuletyn Informacji Publicznej oraz koordynujący sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej.