Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Herb Gminy OlkuszW ostatnim czasie gorącą dyskusję wywołał temat przyszłości części placówek oświatowych w Gminie Olkusz. Przeprowadzony na zlecenie Gminy Olkusz audyt stał się zaczątkiem szerszej dyskusji o olkuskiej oświacie. Wyniki audytu były również często nadinterpretowane. W ubiegły weekend w Kosmolowie i Zawadzie odbyły się spotkania z mieszkańcami, które potwierdziły to, co burmistrz Roman Piaśnik zapowiedział na ostatniej sesji Rady Miejskiej: likwidacji szkół nie będzie.

Głównym celem wykonania audytu finansowego placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olkusz było przeprowadzenie diagnozy umożliwiającej zebranie i analizę informacji na temat finansowych aspektów funkcjonowania szkół i przedszkoli w Gminie Olkusz. Jest to szczególnie istotne z uwagi na prognozy demograficzne oraz zmianę ustawy o systemie oświaty. W Gminie Olkusz rodzi się coraz mniej dzieci (705 dzieci w 2014 r., 650 dzieci w 2015 r.), co już wkrótce przełoży się bezpośrednio na zmniejszającą się liczebność klas. Ponadto, w roku szkolnym 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci siedmioletnie, w związku z czym znacznie zmniejszy się ich liczba w pierwszych klasach szkół podstawowych na terenie Gminy Olkusz (we wrześniu 2015 r. – 607 uczniów klas pierwszych, we wrześniu 2016 r. – około 120 uczniów).

- Celem przeprowadzenia audytu było uzyskanie konkretnych danych finansowych, będących podstawą do przyszłych dyskusji na temat przyszłości olkuskiej oświaty. W ramach konsultacji społecznych chcieliśmy porozmawiać o trudnej sytuacji finansowej zwłaszcza tych placówek, dla których prognozy demograficzne są najbardziej bezlitosne. Wszystko po to, aby wspólnie pracować nad satysfakcjonującym mieszkańców rozwiązaniem. W odpowiedzi na jasne stanowisko mieszkańców chcę jednak zapewnić, że żadnej likwidacji bez ich zgody nie będzie – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Dalsza dyskusja na temat racjonalizacji wydatków przeznaczanych na oświatę jest jednak konieczna. Już teraz środki, które Gmina Olkusz otrzymuje w ramach tzw. subwencji oświatowej, nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Z ok. 52 mln zł, które Gmina Olkusz co roku przeznacza na ten cel, tylko ok. 29 mln pochodzi z subwencji.

Prognozy demograficzne, zgodnie z którymi liczba rodzących się dzieci będzie systematycznie maleć, nie pozwalają na optymizm: z malejącą liczbą dzieci w szkołach będzie się wiązała niższa subwencja oświatowa. W praktyce różnica zostanie pokryta z budżetu Gminy Olkusz.

- Jako osoba odpowiedzialna nie mogę spraw trudnych „zamiatać pod dywan" i udawać, że problemu nie ma. Dyskusja o przyszłości oświaty była i jest potrzebna, abyśmy za kilka lat nie zorientowali się nagle, że budżet gminy nie jest w stanie udźwignąć wydatków na edukację. Każde działanie będę konsultował z mieszkańcami. Chcę jednak rozmawiać wprost – przedstawiając wady i zalety poszczególnych rozwiązań, aby móc wybrać to, które zyska świadomą akceptację mieszkańców. Oczekiwanie mieszkańców jest takie, aby szkoły w Kosmolowie, Sienicznie i Zawadzie zostały i tak właśnie będzie – zapewnia burmistrz Roman Piaśnik.