Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OGŁOSZENIE

Realizując zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - na podstawie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych wód ze Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci wodociągowej wykonywanych przez Zakładowe Laboratorium Badania Wody i Ścieków PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu ( posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) w II pół. 2015 r.- informuję, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w gminach: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze spełniała wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. ze zm. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik