Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zdjęcie zamku w RabsztynieKoncepcja kierunków działań Biura Promocji i Informacji Publicznej została przedstawiona i omówiona na wtorkowej Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków. Podczas dyskusji, w której wzięli pracownicy nowo powstałej komórki organizacyjnej olkuskiego magistratu, wymieniono poglądy dotyczące planów na najbliższe lata w tym zakresie. Spotkanie to zapoczątkowało szerszą dyskusję dotyczącą tego, jakie działania powinny zostać podjęte, aby gmina Olkusz była postrzegana jako miejsce przyjazne zarówno mieszkańcom, ale co nie mniej ważne – gościom i potencjalnym inwestorom.

Na zaproszenie Michała Masłowskiego, przewodniczącego Komisji, oprócz radnych w niej zasiadających, w spotkaniu udział wzięli dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, burmistrz Roman Piaśnik, wiceburmistrz Bożena Krok, sekretarz Katarzyna Bożek, a także reprezentanci mieszkańców i Młodzieżowej Rady Miasta.

– Dyskusja nad kierunkiem naszych działań w takim gronie była bardzo potrzebna i cieszę się, że doszło do niej w pierwszych dniach funkcjonowania biura w pełnym składzie. Wszyscy mamy różne perspektywy i doświadczenia, każdy nieco inaczej widzi problematykę promocji Olkusza. Podczas spotkania padło wiele ważnych i potrzebnych uwag, które z całą pewnością będą brane pod uwagę – mówi Emilia Kotnis-Górka, główny specjalista biura Promocji i Informacji Publicznej. – To, co jest pewne, to fakt, że szeroko rozumiana promocja jest procesem długofalowym, który musi być skierowany zarówno w kierunku mieszkańców, jak również na zewnątrz. Chcemy, aby osoby dotychczas przejeżdżające przez Olkusz, zatrzymały się w naszym mieście. Przecież mamy się czym pochwalić. Potencjał jest i wspólnymi siłami musimy go w pełni wykorzystywać – dodaje.

Zgodnie z zapowiedziami, zadaniem, które musi zostać wykonane jak najszybciej jest pełna integracja działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych nie tylko przez gminę, ale również przez MOK, MOSiR, GSW BWA, stowarzyszenia, szkoły i inne podmioty działające w gminie, których zadaniem jest tworzenie oferty dla mieszkańców w czasie wolnym – kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i edukacyjnej.

Zgodnie z proponowanym kierunkiem działań, akcent kładziony będzie nie tylko na promowanie zabytków, ale przede wszystkim na imprezy cykliczne, które odbywają się lub będą odbywać w ich obrębie. Cykliczność Turnieju Rycerskiego, ciekawych imprez sportowych, zaproponowanej właśnie imprezy lokalnej Wielkie Święto Srebra, a także Przedświątecznego Spotkania Wielkanocnego ze święceniem pokarmów i innych wydarzeń, sprzyja integracji mieszkańców, ale również daje szansę, że odwiedzający będą do nas wracać. Tak jak zauważono, gmina Olkusz jest odwiedzana przez turystów jednodniowych, głównie z województwa Śląskiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego, zatem akcje promocyjne powinny być skierowane przede wszystkim w ich kierunku. Warto postawić na przygotowanie oferty wpisującej się w widoczny od pewnego czasu trend aktywnego spędzania czasu.

- Wśród wielu zadań, jakie spoczywają na nowo powstałym Biurze, jest również szybkie i skuteczne docieranie z informacjami użytecznymi dla mieszkańców, bo to mieszkańcy przede wszystkim na co dzień żyją i pracują w Olkuszu, więc muszą dokładnie wiedzieć, co dzieje się w ich mieście. Trwają już prace nad nową stroną internetową, zostanie utworzone wspólne kalendarium wydarzeń, a wszystkie najważniejsze informacje będą przekazywane niezwłocznie naszym lokalnym mediom oraz publikowane w Kwartalniku Gminy Olkusz – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Aby proces zmian w zakresie informacji i promocji zakończył się sukcesem, konieczna jest stała wymiana poglądów między magistratem a mieszkańcami. Olkuszanie, w tym bardzo prężnie działające w gminie stowarzyszenia, powinni zawsze pamiętać, że mogą zwrócić się do nas z każdym pomysłem i problemem. Bardzo duże zainteresowanie Budżetem Obywatelskim daje jasny sygnał, iż w tym kierunku należy iść – dodaje burmistrz.

Biuro Promocji i Informacji Publicznej olkuskiego magistratu w pełnym składzie rozpoczęło pracę 1 lutego tego roku. Czteroosobowy zespół tworzą: Emilia Kotnis-Górka (główny specjalista), Jacek Sypień (informacja turystyczna), Michał Latos (kontakt z mediami), Maciej Kaliś (informacja publiczna).