Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

ul. Krakowska w OlkuszuW publicznej debacie często powraca temat organizacji ruchu w ścisłym centrum Olkusza. Interesują się nim nie tylko jego mieszkańcy, ale także osoby przyjezdne. Powtarzają się wnioski mieszkańców oraz radnych, dążących do poprawy estetyki tej części miasta, zwłaszcza w kontekście wyłączenia ulicy Krakowskiej z ruchu samochodowego. W odpowiedzi na liczne interwencje w tym zakresie, burmistrz Roman Piaśnik zdecydował o przeprowadzeniu wśród mieszkańców ankiety, której wyniki będą elementem dalszej dyskusji nad organizacją ruchu w centrum.

W listopadzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu odbyło się już spotkanie w sprawie organizacji ruchu w centrum miasta. Mieszkańcy oraz właściciele zlokalizowanych w pobliżu lokali mieli okazję, aby porozmawiać na ten temat, wymieniając się spostrzeżeniami dotyczącymi ewentualnych efektów zmiany organizacji ruchu.

- Temat jest nadal aktualny, gdyż kolejni mieszkańcy zwracają się do mnie z prośbą o to, aby dążyć do poprawy estetyki uliczek bezpośrednio przylegających do rynku, w tym również o uporządkowanie ruchu samochodowego, którego intensywność niekorzystnie wpływa na atrakcyjność centrum miasta. Zbliża się wiosna, a to dobry czas, aby podjąć konkretne decyzje, które chciałbym z mieszkańcami skonsultować – mówi burmistrz Roman Piaśnik.

W związku z tym, iż problemy te są najczęściej zgłaszanymi w ostatnim czasie interwencjami dotyczącymi organizacji ruchu w Rynku, kierujemy do Państwa dwa pytania:

  1. Czy jesteś za całkowitym wyłączeniem ul. Krakowskiej z ruchu samochodowego?
  2. Czy jesteś za dopuszczeniem ruchu samochodowego dostarczającego towar do lokali przy ul. Krakowskiej w określonych godzinach (8.00-10.00 oraz 16.00-18.00).

Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą ważną wskazówką w kontekście dalszych prac nad rozwiązaniem tych problemów. Ankieta dostępna jest pod adresem: http://olkusz.svonline.pl/badanie/start/n/konsultacje-spoleczne-wylaczenie-ul-krakowskiej-w-olkuszu-z-ruchu-samochodowego

Głosować można do 19.02.2016 r.

ul. Krakowska w Olkuszu