Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

INFORMACJA z dnia 11 lutego 2016 roku

dla mieszkańców miasta i gminy Olkusz, miasta Bukowno, gminy Bolesław i gminy Klucze, zaopatrywanych w wodę do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego SUW Olkusz, w związku z wystąpieniem incydentalnego zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody bakteriami grupy coli, E. coli i enterokokami

Dnia 9 lutego 2016 roku o godzinie 13:15
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu

wydał komunikat o przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym SUW Olkusz

Komunikat został wydany na podstawie uzyskanych prawidłowych wyników badań mikrobiologicznych wody, pobranych do badania w dniu 8 lutego 2016 roku, wykonanych w akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie i w akredytowanym laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. We wszystkich badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności kolonii bakterii grupy coli, E. coli oraz enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu prowadzi wzmożony nadzór sanitarny nad jakością wody w wodociągu publicznym SUW Olkusz, nadal systematycznie pobierane są do analiz laboratoryjnych próbki wody wodociągowej w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody.

Do dnia dzisiejszego, tj. 11 lutego 2016 roku wszystkie kolejno uzyskiwane wyniki badań potwierdzają czystość mikrobiologiczną wody w wodociągu publicznym SUW Olkusz. Wyniki badań próbek wody pobranych w dniach poprzedzających zdarzenie również były bez zastrzeżeń. Przyczyn incydentalnego pojawienia się zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody do chwili obecnej nie udało się ustalić. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu jest zobligowane do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji. W związku z powyższym, mimo utrzymywania się prawidłowych wyników badań wody, celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu zdecydował o utrzymywaniu chlorowania wody w sieci wodociągowej do odwołania - co może skutkować zmianą zapachu i smaku wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu
lek. med. Agata Knapik

Komunikat w wersji graficznej