Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ponad 80 osób, w tym wiele osób spoza Olkusza m.in. z Klucz, Myszkowa, Włodowic, Żarek czy Krakowa wzięło udział w organizowanej przez Olkuską Grupę Turystyczną Amonit wędrówce po Pustyni Błędowskiej. Frekwencja przeszła wszelkie oczekiwania. I nie ma się co dziwić skoro wycieczki Amonita mają charakter otwarty, a co ważne udział w nich nie wiąże się z żadnymi kosztami. Z drugiej strony coraz więcej osób wybiera aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Zimowa Wędrówka z Amonitem


W trakcie niedzielniej wycieczki uczestnicy mieli okazję odbyć spacer po nowo wytyczonych ścieżkach przebiegających przez południową część Pustyni Błędowskiej, a także zapoznać się tematyką przyrodniczą (i nie tylko) Polskiej Sahary. A przede wszystkim można było zobaczyć efekt kilkuletnich prac związanych z odkrzaczaniem pustyni. Szczegółowych informacji o pustyni udzielał przewodnik jurajski, a zarazem leśnik Adam Wcisło oraz Kazmierz Ściążko, wójt gminy Klucze w latach 2010-2014.

Zimowa Wędrówka z Amonitem

Podczas wycieczki omówiono także historię kluczewskiego górnictwa, w tym genezę powstania Stawu Zielonego oraz Czerwonego, a także tematykę krasu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zakończenie imprezy odbyło się na Czubatce, gdzie na piechurów czekało pożegnalne ognisko. W trakcie wycieczki uczestnicy otrzymali liczne materiały krajoznawcze przekazane przez Pustynne Centrum Informacji , Związek Gmin Jurajskich oraz Nadleśnictwo Olkusz.

Zimowa Wędrówka z Amonitem

Zimowa Wędrówka z Amonitem

Już w kwietniu kolejna wycieczka z Amonitem, tym razem poznawać będziemy uroki Doliny Będkowskiej. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Tekst i foto:

Agnieszka Lis

Anna Niewiadomska

OGT Amonit