Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wystawa MOKOd 18 lutego br. w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu oglądać można wystawę pt. „Błogosławiony Jerzy Popiełuszko – kapłan i męczennik". Prezentację przypominającą postać kapelana „Solidarności" i obrońcy praw człowieka w czasach PRL patronatem objęła Komisja Krakowa NSZZ „Solidarność", a zorganizował Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu we współpracy z NSZZ „Solidarność" Ziemi Olkuskiej. Wystawa dostępna będzie w MDK do 28 lutego br.

Wśród gości wernisażu obecni byli działacze NSZZ „Solidarność” i niepodległościowej opozycji z lat '80, a także olkuscy duchowni. Podczas otwarcia wystawy najważniejsze fakty dotyczące bł. Jerzego Popiełuszki przypomniał zebranym Leszek Rusek - członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Wystawa MOK

Wystawa MOK

Na prezentowanych w holu MDK planszach przedstawione zostały informacje, cytaty i zdjęcia obrazujące życie i działalność ks. Jerzego Popiełuszki, który od 1980 roku poświęcił się wspieraniu polskich robotników oraz „Solidarności”. Niósł posługę duchową strajkującym, w stanie wojennym odprawiał Msze za Ojczyznę w warszawskim kościele św. Stanisława, prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka, zorganizował pierwszą pielgrzymkę ludzi pracy na Jasną Górę. Działalność ta stała się pretekstem do inwigilacji, prześladowania, a w końcu zamordowania kapelana „Solidarności” przez funkcjonariuszy SB w październiku 1984 roku.

Wystawa MOK

Wystawę wzbogacił Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, przekazany przez ks. Stanisława Parkitę, proboszcza Parafii pw. św. Barbary w Olkuszu-Pomorzanach. Medal ten przyznawany jest przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego duchownym i osobom świeckim, które wzorem obrońcy praw człowieka i kapelana robotników w czasach PRL służą prawdzie, miłości i przebaczeniu. Wśród olkuskich duchownych, oprócz ks. S. Parkity, medalem tym odznaczony został również ks. Mieczysław Miarka, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła.

Wystawa MOK

Uczestnicy wernisażu mieli też okazję obejrzeć film dokumentalny pt. „Jestem gotowy na wszystko...”, poświęcony bł. Jerzemu Popiełuszce. Organizatorzy serdecznie zapraszają na wystawę mieszkańców Olkusza oraz uczniów olkuskich szkół. Dla zorganizowanych grup wyświetlany będzie również film o kapłanie-męczenniku.