Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Krakowska powinna zostać wyłączona z ruchu samochodowego i stać się wizytówką Olkusza – taka opinia przeważa wśród osób, które włączyły się do dyskusji na temat przyszłości tej arterii w mieście. Można przypuszczać, że już niebawem burmistrz Roman Piaśnik podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie.

Analizując możliwość ograniczenia ruchu kołowego na ulicy Krakowskiej po raz pierwszy olkuski magistrat zdecydował się na szerokie internetowe konsultacje z mieszkańcami Olkusza, dając tym samym możliwość przesłania rozbudowanej wypowiedzi oraz wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania ponieważ, jak się okazało, spora ilość mieszkańców zechciała w tym temacie zabrać głos. Zdecydowana większość wypowiedzi to bardzo merytoryczne i sensownie argumentowane opinie, a także wskazówki. Każda z tych wypowiedzi będzie przeanalizowana przez burmistrza Romana Piaśnika oraz innych pracowników magistratu, w których kompetencjach leży rozwiązanie tej kwestii.

Ulica Krakowska w Olkuszu

Konsultacje internetowe stanowią uzupełnienie konsultacji społecznych z mieszkańcami i przedsiębiorcami z ulicy Krakowskiej, które miały miejsce w listopadzie.

– Ulica Krakowska w moim odczuciu powinna być ulicą reprezentacyjną miasta, dlatego też skłonny jestem przychylić się do propozycji, aby stała się deptakiem z prawdziwego zdarzenia. Jednocześnie rozumiem argumenty właścicieli znajdujących się tam lokali, dlatego też zaproponowałem wyznaczenie godzin, w jakich będzie można dowozić towar. Szersze konsultacje wydały się mieć uzasadnienie o tyle, że ulica Krakowska jest ulicą wyjątkową, której dalszy los powinien leżeć na sercu nam wszystkim – uważa Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Jeśli ostatecznie stanie się deptakiem, chciałbym aby pojawiło się tam więcej zieleni i kwiatów w donicach, co przyczyni się do polepszenia estetyki tego miejsca – dodaje burmistrz.

Internauci w zdecydowanej przewadze w otwartej przez dwa tygodnie ankiecie wypowiedzieli się za wyłączeniem ulicy Krakowskiej z ruchu, godząc się jednocześnie na dopuszczenie ruchu samochodowego dostarczającego towar do lokali przy ul. Krakowskiej w określonych godzinach (np. 8.00-10.00 oraz 16.00-18.00). Łącznie oddano 606 głosów oraz wysłano 67 wiadomości z rozbudowaną wypowiedzią. 73% ankietowanych było za wyłączeniem Krakowskiej z ruchu, a 27% przeciw takiemu rozwiązaniu. Z kolei 58% osób przychyla się do propozycji umożliwienia dostarczania towaru w wyznaczonych godzinach, a 42% jest przeciwnych. Wyniki ankiety nie są elementem przesądzającym o ostatecznej decyzji burmistrza, ale z całą pewnością stanowią bardzo ważny głos w tej sprawie.

Na początku lutego na ręce burmistrza zostało przekazane pismo od Zarządu Osiedla „Śródmieście” z podpisami poparcia od mieszkańców Krakowskiej, w którym znalazła się prośba o przywrócenie ulicy Krakowskiej charakteru rekreacyjnego. – Parkujące na tej ulicy samochody utrudniają pieszym przejście na drugą stronę ulicy, a skorzystanie z ławeczek znajdujących się przy chodnikach jest niemożliwe. Biorąc pod uwagę różne sklepy mieszczące się przy tej ulicy, proponujemy, aby dostawa towarów odbywała się do godziny np. 10:00 – uważa przewodnicząca zarządu osiedla, Teresa Jasińska oraz grupa podpisanych pod wnioskiem mieszkańców.  

Jak zapowiadał już wcześniej burmistrz, decyzje w sprawie Krakowskiej zostaną podjęte wczesną wiosną, aby problem został rozwiązany przed okresem letnim, kiedy olkuszanie spacerują częściej po swoim mieście.