Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo wysoko oceniło wniosek Gminy Olkusz na dofinansowanie kolejnych prac na rabsztyńskiej warowni. Aplikacja zajęła 41. miejsce spośród niemal 1700 wniosków z całej Polski. Oznacza to, że kolejnych 200 tys. zł zasili niebawem fundusze przeznaczone na ten cel. A na tym z całą pewnością nie koniec.

Pod koniec ubiegłego roku Gmina Olkusz złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzielenie dotacji na dofinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet 1 Ochrona zabytków dla zadania: "Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV): prace konserwatorskie i zabezpieczające w obrębie zamku średniego – etap III".

Zagospodarowanie zamku w Rabsztynie - wizualizacja

- W ramach zadania planuje się kontynuację konserwacji kamiennych elementów architektonicznych wydobytych podczas prowadzenia prac archeologicznych oraz III etap zabezpieczenia konstrukcyjnego murów zamku średniego, w tym w szczególności wykonanie napraw kamiennych murów, uczytelnienie narożnej wieży oraz nadbudowę murów obwodowych – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu.

Dzień przed ogłoszeniem listy rankingowej radni z komisji kultury, promocji i ochrony zabytków zapoznani zostali z propozycjami rozwiązań architektonicznych dla zamku górnego i średniego, a także ze wstępną koncepcją zagospodarowania całości wzgórza zamkowego autorstwa profesora Andrzeja Kadłuczki oraz architekta Dominika Przygodzkiego z krakowskiej pracowni Archecon.

Zamek w Rabsztynie - wizualizacja

Koncepcja w zamyśle ma być adekwatna do możliwości finansowych gminy, a jednocześnie pozwalać na maksymalne wykorzystanie potencjału tego miejsca. Działania zaplanowane na najbliższą przyszłość będą stanowić punkt wyjścia do dalszych przedsięwzięć. Głównym założeniem projektu jest zastosowanie rozwiązań, które będą wyróżniać rabsztyński zamek na Szlaku Orlich Gniazd. Założenia projektowe oparte zostały na dostępnej wiedzy historycznej, dokonanych odkryciach oraz obowiązujących doktrynach konserwatorskich. Prezentowane projekty uzyskały wstępną akceptację Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

Zamek ma być miejscem przeznaczonym nie tylko do zwiedzania przez turystów, ale także stanowić plener dla działań kulturalnych i rekreacyjnych skierowanych przede wszystkim do mieszkańców gminy i najbliższej okolicy. Wewnątrz zamku planowane jest utworzenie ścieżki dla zwiedzających. Zgodnie z obowiązującymi współcześnie trendami zostaną wyeksponowane różnego rodzaju artefakty znalezione podczas prac archeologicznych wraz z informacją na ich temat. Wewnątrz zamku może w przyszłości powstać letnia scena koncertowa, a także pomieszczenia do obsługi turystów, w tym kawiarnia.
Kierunek działań został pozytywnie zaopiniowany przez radnych z komisji kultury, promocji i ochrony zabytków.