Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Nowe stawki za wywóz odpadów komunalnych od dnia 01.11.2020 roku, wynoszą:

  • 27 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny.
  • 54 zł / od mieszkańca / za miesiąc - w przypadku braku selekcji

 

Rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Będzie ona niższa o 5 zł. Osoby które kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 1,50 zł od osoby.

 

Informacja

Informujemy, że dojazd do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olkuszu jest możliwy jedynie od ul. Al. 1000-lecia.

Przypominamy informacje adresowe: PSZOK Olkusz  ul. Al. 1000-lecia 15 d, tel. 536 780 120