Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, turystki i współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w roku 2016 przyznane zostały następujące dotacje:

Na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu 30.000 zł.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Olkuszu na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu, Popularyzacja i utrzymanie Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej im. Stefana Ząbczyńskiego w Olkuszu - dotację w wysokości 20.000 zł.
 2. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im.A.Janowskiego Oddział w Olkuszu na zadanie: Utrzymanie i popularyzacja muzeów w Olkuszu, Muzeum Regionalne PTTK Olkusz - dotację w wysokości 10.000 zł.

Na zadanie: Współpraca ze społecznościami lokalnymi innych państw 8.000 zł.

 1. Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskiew Olkuszu, na zadanie; „Spotkania partnerskie 2016 w jubileuszowym roku 25. Rocznicy polsko – niemieckiego Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie” – dotację w wysokości 8.000 zł.  

Na zadanie: Przedsięwzięcia kulturalne   26.000 zł.

 1. Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA” - VI Olkuski Festiwal Skrzypcowy „Mały Violinista” – dotację w wysokości 4.000 zł.  
 2. Olkuskie Towarzystwo Muzyczne „PRO MUSICA” - VII Olkuskie spotkania z perkusją „Oblicza perkusji” – dotację w wysokości 3.500 zł.
 3. Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im.K.K.Wielkiego w Olkuszu - Zeszyty historyczne Olkusza Nr 21, Nr 22 – jako element integracyjny wszystkich szkół średnich w Olkuszu ze społecznością Ziemi Olkuskiej – dotację w wysokości 3.000 zł.
 4. Fundacja KINO CZUJE, CZUJĘ KINO w Katowicach na zadanie: Kino czuje, czuję kino – plener  – dotację w wysokości 3.000 zł.  
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sienicznie „Krzesiwo” na zadanie: „100-70-50” obchody jubileuszu Szkoły Podstawowej im.M.Dąbrowskiej w Sienicznie – dotację w wysokości 2.000 zł.        
 6. Stowarzyszenie Teatralno – Literackie w Olkuszu na zadanie: Poetyckie spacery ścieżkami Olkusza – dotację w wysokości 2.000 zł.
 7. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Olkusz na zadanie: Wydanie książki pod tytułem „Olkusz – moje miasto” - dotację w wysokości 1.500 zł.
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Historycznych Organów im.H.Hummla w Olkuszu - Koncerty słowno – muzyczne – Muzyka staropolska – Ziemia Olkuska w hołdzie dla św.Jana Pawła II – dotację w wysokości 1.000 zł.
 9. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu - Plener Plastyczny „Zamek Rabsztyn – na Szlaku Orlich Gniazd” – dotację w wysokości 1.000 zł.    Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu - VII Powiatowy Konkurs „Dzieło Hansa Hummla w poezji i plastyce” – dotację w wysokości 1.000 zł.
 10. Stowarzyszenie przy IV Liceum Ogólnokształcącym im.K.K.Baczyńskiego „Po prostu Działaj” na zadanie: Rozruszajmy Olkusz   - dotację w wysokości 1.500 zł.    
 11. „Fundacja Nowa” w Olkuszu na zadanie: „Perły Olkusza” - dotację w wysokości 1.000 zł.
 12. Stowarzyszenie Zederman na zadanie: „Piknik Rodzinny – Pięknie żyć” - dotację w wysokości 1.000 zł.
 13. Stowarzyszenie „Kosmolów - Na Szlaku Orlich Gniazd” na zadanie: „Spotkania z sztuką ludową” – dotację w wysokości 500 zł.

Na zadanie: Przedsięwzięcia upowszechniające turystykę 10.000 zł.

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im.A.Janowskiego Oddział w Olkuszu na zadanie: XXX Rajd Szlakami Walk Oddziału „Hardego” - dotację w wysokości 2.000 zł.
 2. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz na zadanie: Rajd Śladami Bohaterów Powstania Styczniowegodotację w wysokości 1.300 zł.
 3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Olkusz na zadanie: III Hufcowy Biwak Zimowy dotację w wysokości 1.300 zł.
 4. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu na zadanie: III Zlot turystyczny placówek opiekuńczo – wychowawczych „Rabsztyn 2016” - dotację w wysokości 1.000 zł.    
 5. Stowarzyszenie Olkuska Grupa Turystyczna Amonit w Olkuszu na zadanie: III Warsztaty Krajoznawczo - Turystyczne – dotację w wysokości 1.000 zł.
 6. Stowarzyszenie Troks na zadanie: Integracyjna wycieczka turystyczno – krajoznawcza seniorów na Podhale i do Zakopanego – dotację w wysokości 1.000 zł.
 7. Stowarzyszenie „Zederman” na zadanie: „Z rodziną w Góry Świętokrzyskie – legendy, dawna przeszłość i dzisiejsze atrakcje” – dotację w wysokości 700 zł.
 8. „Fundacja Nowa” w Olkuszu na zadanie: „Polska moimi oczami” - dotację w wysokości 700 .
 9. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu na zadanie: „Czas na relaks” - dotację w wysokości 500 zł.
 10. Stowarzyszenie „Kosmolów - Na Szlaku Orlich Gniazd” na zadanie: Olkuskie Szlaki Rowerowe – dotację w wysokości 500 zł .

Na zadanie Przedsięwzięcia kulturalne dla osób niepełnosprawnych 10.000 zł.

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu na zadanie: Teatr Niepełnosprawnych –  dotację w wysokości 5.000 zł.  
 2. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu na zadanie:  „Razem w Górach Świętokrzyskich”   –  dotację w wysokości 2.000 zł.
 3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Małopolski, Koło Powiatowe w Olkuszu na zadanie „Spotkania ze sztuką” – dotację w wysokości 1.700 zł.  
 4. Olkuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Olkuszu na zadanie: I Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz” – dotację w wysokości 800 zł.
 5. Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet SOS/ w Olkuszu na zadanie pod tytułem: „Poetycko, ciekawie i muzycznie – warsztaty kulturalne dla osób niepełnosprawnych” - dotację w wysokości 500 zł.