Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – Prowadzenie Szkółki Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku 7 – 17 lat z obszaru Gminy Olkusz oraz powołania Komisji Konkursowej.

Szczegóły: http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,1182396.html