Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Zedermanie i Kogutku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej szczegółów: http://bip.malopolska.pl/umigolkusz/Article/get/id,950349.html