Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że przyjmowane są wnioski w/s udzielenia dotacji celowej w wysokości do 2500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi pok. 232. Szczegółowe informacje dot. zasad udzielania dotacji j.w można uzyskać w Wydziale j.w oraz pod nr tel. 032 6260232.

Wnioski w/s udzielenia dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XV/242/2016  z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie: zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości - przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2016 r., lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Jolanta Motyczyńska

Z-ca Burmistrza