Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dobiega końca kadencja Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Olkuszu. Należy przyznać, że w tym czasie realizowany był ogromny projekt inwestycyjny. Jakim jednak kosztem? Prognozy wskazują na to, że w przyszłym roku ceny wody i ścieków znów będą wyższe. Z sygnałów, które do mnie docierają wnioskuję, że instytucja ta utraciła Państwa – Mieszkańców – zaufanie. Jego odbudowa będzie możliwa wyłącznie dzięki lepszej współpracy z PWiK sp. z o.o. W związku z tym zmiany w Zarządzie spółki wydają się niezbędne.

Rozumiem Państwa obawy i zastrzeżenia, dotychczas niewystarczająco wysłuchiwane przez Zarząd Wodociągów. Konsekwencje ponosimy my wszyscy – płacąc coraz więcej za odbiór ścieków oraz dostarczanie wody o wątpliwych walorach smakowych i zapachowych. Dlatego pod koniec kwietnia wystąpiłem do Panów Mirosława Gajdziszewskiego – burmistrza Bukowna, Krzysztofa Dudzińskiego – wójta gminy Bolesław oraz Norberta Bienia – wójta gminy Klucze z apelem o poparcie mojej propozycji dokonania zmian w Zarządzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Niestety, do tej pory nie otrzymałem żadnej odpowiedzi.

Współpraca wszystkich włodarzy jest jednak niezbędna. W ubiegłych latach pozycja Gminy Olkusz w PWiK sp. z o.o. została tak osłabiona, że w konsekwencji ani Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, ani jego przedstawiciel w Radzie Nadzorczej spółki, nie mają decydującego głosu podczas podejmowania decyzji dotyczących składu zarządu.  Mimo posiadania 64% kapitału zakładowego Gmina Olkusz nadal może być przegłosowana przez pozostałe gminy. Nieprawdą jest zatem powszechna opinia, że Olkusz ma największe udziały w Wodociągach i dzięki temu burmistrz Olkusza może w pojedynkę dokonywać znaczących zmian.

Mój apel do pozostałych samorządów, tworzących PWiK sp. z o.o., to odpowiedź na zastrzeżenia mieszkańców nie tylko gminy Olkusz, ale także gmin Bolesław i Klucze oraz miasta Bukowno. Rozumiem, że podjęcie tak dużego zadania inwestycyjnego wiąże się z koniecznością spłat zobowiązań, jednak jestem przekonany, że Zarząd wodociągów mógł robić więcej, aby ograniczyć konsekwencje dla mieszkańców. Przedstawiony jakiś czas temu program oszczędnościowy jest w mojej ocenie niewystarczający.

Gmina Olkusz dopłaca w tym roku z własnego budżetu 3 mln zł, aby wypełnić zobowiązanie Przedsiębiorstwa wobec emitenta obligacji oraz po to, aby mieszkańcy nie odczuli wzrostu cen w stosunku do roku ubiegłego. Prognozy na 2017 r. wskazują, że ta dopłata będzie wynosić ponad 5 mln zł. Może się okazać, że dopłaty w kolejnych latach całkowicie sparaliżują budżet gminy Olkusz, nie pozwalając na realizację ambitnych przedsięwzięć – również inwestycyjnych. Należy pamiętać, że nadal spłacamy zadłużenie z lat ubiegłych.

W mojej ocenie zmiany w Zarządzie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. są konieczne. Jest to również opinia powszechna wśród mieszkańców czterech gmin tworzących PWiK sp. z o.o. Będzie to możliwe wyłącznie dzięki solidarności czwórki udziałowców z mieszkańcami, którzy domagają się zmian i – co najważniejsze – niższych cen wody oraz polepszenia jej jakości. Niestety, wydaje się, że brak jakiejkolwiek odpowiedzi na mój pisemny apel, jest sygnałem, że takiego wsparcia nie będzie.

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz