Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

UWAGA!

2 500 zł dla przepompowni ścieków
tylko do
30 sierpnia!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przypomina o możliwości otrzymania dotacji celowej w wysokości 2 500 zł. na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej przepompowni ścieków w ramach budowy przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego, położonego na terenie Miasta i Gminy Olkusz.

Wnioski o udzielenie dotacji można składać do Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do dnia 30 sierpnia 2016r.

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w zakładce "Urząd / Ochrona Środowiska" oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 232 tut. Urzędu.

Szczegółowe informacje dot. zasad udzielania dotacji jw. można uzyskać w Wydziale oraz pod nr tel.032 6260232.

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik