Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Remont obiektów na Czarnej Górze dobiega końca. Amatorzy aktywnych form spędzania wolnego czasu mogą już korzystać z boiska wielofunkcyjnego, którego nawierzchnia została całkowicie zregenerowana. Nową jakość zyskała również nawierzchnia boiska bocznego. Obiekty te są dostępne bezpłatnie. Ostatnie prace trwają natomiast na dużym basenie, który już niedługo powinien zostać napełniony wodą.

Kompleks Czarna Góra

Największych poprawek wymagał duży basen, w obrębie którego aktualnie prowadzone są ostatnie prace związane z modernizacją niecki, uszczelnieniem dylatacji, remontem rynny przelewowej oraz wymianą części płytek. W przypadku brodzików, gruntownie zmodernizowane zostały tak zwana „rzeka” oraz „wyspa”. Deklarowany przez wykonawcę prac remont dużej niecki nie został zakończony w terminie (pierwotny termin to koniec maja, przedłużony z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne do 10 czerwca). Wykonawca ma naliczane kary umowne za każdy kolejny dzień opóźnienia.

O terminie udostępnienia basenu będziemy informować mieszkańców na bieżąco. Już teraz wiadomo, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przygotowuje atrakcyjną ofertę dla tych, którzy w dniu otwarcia skorzystają z oferty kompleksu na Czarnej Górze.

W stosunku do poprzedniego roku nie zmienią się ceny biletów zwykłych i ulgowych. Wprowadzone zostaną natomiast: całodniowe bilety wstępu dla dzieci do lat sześciu za 1 zł za osobę oraz bilet ulgowy całodniowy dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym za 6 zł za osobę. Będą one obowiązywały we wszystkie dni tygodnia.