Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 24.06.2016 r. do 15.07.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

  1. działki nr ew. gr. 5484/5 i 671/7 w Olkuszu, w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu w rurze osłonowej,
  2. działka nr ew. gr. 5175 w Olkuszu, w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz gazu,
  3. działka nr ew. gr. 648/6 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektroenergetyczny nN w rurze ochronnej.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.