Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Tylko do 6 lipca można głosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. W tej pierwszej edycji warto zwrócić uwagę na projekty dotyczące powiatu olkuskiego. Zachęcamy do wspierania zadań, które przyczynią się do rozwoju Gminy Olkusz. Głosowanie na stronie internetowej www.bo.malopolska.pl.

Jedenaście z nich realizowanych będzie na terenie powiatu olkuskiego:

1.Uliczny Folk Ziemi Olkuskiej (91 500,00 zł)
Organizacja spotkań i warsztatów dla seniorów (zajęcia z kreatywności, stworzenie produktu lokalnego, wzoru lokalnego) oraz młodzieży (warsztaty bazujące na wynikach zajęć dla seniorów i przy udziale wybranych seniorów, stworzenie grafik, projektowanie wzorów). Projekt kończy wystawa projektów połączona z konkursem na najlepsze dzieła.

2.Nic dwa razy się nie zdarzy - zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin (82 088,00 zł)
Usprawnienie sfery poznawczej dzieci i młodzieży, wyjazdy integracyjne i spotkania dla dzieci i rodziców.


3.Wyposażenie Sali Doświadczenia Świata i Integracji Sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym (98 360,00 zł)
Zwiększenie dostępności do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Wyposażenie sali w nowoczesne urządzenia rehabilitacyjne.

4.Amatorska liga plenerowej piłki siatkowej (99 900,00 zł)
Organizacja amatorskiej ligi plenerowej piłki siatkowej i rozgrywek na poziomie gmin w powiecie olkuskim w kategoriach drużyn mieszanych damsko - męskich, bez ograniczeń wiekowych mająca na celu poprawę sprawności fizycznej i zdrowotnej mieszkańców powiatu i konsolidację międzypokoleniową.

5.Na start po zdrowie (69 170,00 zł)
Popularyzacja zdrowego stylu życia oraz promocji aktywnej turystyki. Organizacja 6 wydarzeń sportowych w 6 gminach powiatu olkuskiego: Wielkiego Biegu Wolbromskiego, Srebrnego Rajdu Rowerowego, Ulicznego Maratonu Tańca, Pustynnego Nordic Walking, Powiatowego Turnieju Sztuk Walki, Warsztatów Jeździeckich.

6.Przygoda w siodle - nauka i doskonalenie jazdy konnej dla dzieci i młodzieży (100 000,00 zł)
Nauka i doskonalenie jazdy konnej dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w formie warsztatów teoretycznych i praktycznych w okresie wakacji oraz w pierwszej połowie roku szkolnego. Warsztaty prowadzone pod okiem wykwalifikowanego instruktora /hipoterapeuty są przeznaczone dla 35 dzieci (w tym dzieci niepełnosprawnych).

7.Akademia Młodego Technika (93 794,70 zł)
Realizacja bezpłatnych zajęć edukacyjnych w ramach Akademii Młodego Technika adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu olkuskiego. Propagowanie nauk przyrodniczych oraz nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem robotyki i automatyki.

8.Kreatywnie dla młodzieży - cykl zajęć zwiększających kompetencje kluczowe młodzieży z terenu powiatu olkuskiego (99 990,00 zł)
Wsparcie lokalnych liderów młodzieżowych (Kluby Wolontariusza, Rady Młodzieżowe) przez współpracę z nauczycielami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Oprócz uczniów, bezpośrednimi odbiorcami projektu będą członkowie społeczności lokalnej (minimum 300 osób).

9.Interaktywne gminy - tablice multimedialne i szkolenia dla mieszkańców gminy Olkusz i Bolesław (100 000,00 zł)
Zakup sprzętu multimedialnego (do nauki, konsultacji społecznych, spotkań, wykładów i telekonferencji) i przeszkolenie osób z niego korzystających. Zakup 10 zestawów (tablica multumedialna, laptop, projektor) dla 6 gimnazjów z terenu miasta i gminy Olkusz.

10.Mali Ratownicy (50 000,00 zł)
Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z terenu powiatu olkuskiego prowadzone przez Szkołę Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

11.Słowo, rytm, muzyka - rozwija komunikację (100 000,00 zł)
Zajęcia terapii logopedycznej i rytmiczno-taneczne dla uczniów klas 0-III, u których stwierdza się zaburzenia mowy, rytmu i ruchu (około 100 godzin łącznie zajęć z terapii logopedycznej i zajęć rytmiczno-tanecznych w szkołach większych (powyżej 200 uczniów) oraz około 80 godzin w szkołach mniejszych (do 200 uczniów) w cyklu dziesięciu miesięcy.

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można wspierać również większe projekty - o zasięgu subregionalnym. My szczególnie gorąco kibicujemy zadaniom z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki):

1.Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie terenu parku wokół Szpitala (286 535,41 zł)

2.Konkurs plastyczny Kolaż-Asamblaż - Subregion Małopolski Zachodniej (105 300,00 zł)
Konkurs dla malarzy i plastyków specjalizujących się w kolażu i asamblażu, którzy nie mają możliwości skonfrontowania swoich dokonań z innymi twórcami, wydanie katalogu prac konkursowych.

3.Zachodnia Małopolska - lubię to (240 900,00 zł)
Konkursy upowszechniające wiedzę o Małopolsce Zachodniej skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich; szereg imprez: Wielkie Zatorskie Żniwa Karpiowe, Ziemniaczysko pod Lipowcem, Czar Pustyni, Smaki i Smaczki Małopolski Zachodniej oraz Spotkanie nad Przemszą; kampania informacyjno-promocyjna; rozbudowa strony internetowej Zachodnia Małopolska.

4.Konserwacja wybranych zabytkowych kapliczek w pasie drogowym dróg wojewódzkich na terenie subregionu Małopolska Zachodnia (300 000,00 zł)
Konserwacja 8 zabytkowych kapliczek lokowanych w miejscowościach: Brodła, Poręba Żegoty, Babice (dwie), Brzeszcze, Libiąż Mały, Płaza, Niesułowice.

5.Pociąg do Małopolski Zachodniej (298 000,00 zł)
Uruchomienie przejazdów z wykorzystaniem lokomotywy turystycznej (poruszającej się po drogach publicznych) na trasach obejmujących atrakcje turystyczne powiatu chrzanowskiego, wadowickiego i oświęcimskiego; opracowanie strony internetowej z nową ofertą turystyczną.

6.Daj się porwać na rower - zwiedzamy Małopolskę Zachodnią (131 200,00 zł)
Cykl pięciu bezpłatnych, jednodniowych wycieczek rowerowych dla mieszkańców (zakup 30 rowerów), połączonych ze zwiedzaniem z przewodnikiem obiektów turystycznych: zamków, skansenu, parków tematycznych, zabytkowych kościołów i ciekawych muzeów.

Głosowanie trwa do 6 lipca. Swój głos można oddać na stronie www.bo.malopolska.pl