Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Ministerstwo Środowiska informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2016-2020 będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów.

Program monitoringu lasów stanowi element Państwowego Monitoringu Środowiska, a zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności.

Prace odbywają się corocznie na stałych powierzchniach w sieci 8x8km w okresie od 1 czerwca do 30 września w latach 2016-2020 przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie wstępu na teren tych lasów i dokonanie obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.