Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zadania zgłoszone przez stowarzyszenia i instytucje z Ziemi Olkuskiej osiągnęły ogromny sukces w pierwszej, pilotażowej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski w grupie projektów Małopolska Zachodnia. Spośród siedmiu projektów w tej części województwa trzy zostaną zrealizowane w powiecie olkuskim. Dzięki dwóm zadaniom szansę na dodatkową rehabilitację mają również dzieci i młodzież z Gminy Olkusz. Z budżetu Województwa Małopolskiego zostanie przeznaczonych na ich realizację 467 tysięcy złotych.

Najwięcej głosów – 3707 - zdobył projekt "Nic dwa razy się nie zdarzy - zadanie skierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin" o wartości 82 088,00 zł. Dzięki jego realizacji dzieci i młodzież niepełnosprawna wraz z rodzicami będą mogli uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych i spotkaniach, które pozwolą im usprawnić sferę poznawczą. Warto zaznaczyć, że projekt ten jest rekordzistą pod względem zebranych głosów w skali całego województwa.

Również świetny wynik zdobył projekt „Wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w sprzęt rehabilitacyjny i uporządkowanie parku wokół Szpitala", na który oddało głos 3529 osób. Dzięki temu w szpitalu w Jaroszowcu zostaną zrealizowane prace za 286 535,41 zł.

Trzecim zwycięskim zadaniem jest „Wyposażenie Sali Doświadczenia świata i Integracji sensorycznej do rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym i ruchowym”, który zdobył 1470 głosów. Jak wyjaśniają wnioskodawcy, zadanie to zwiększa dostępność do profesjonalnych i wysokiej jakości usług rehabilitacyjnych, dostępnych bezpłatnie dla mieszkańców powiatu olkuskiego z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Koszt zadania to 98 360,00 zł.

Tak dobre na tle województwa wyniki projektów, w których tworzenie były zaangażowane również olkuskie instytucje, jest kolejnym dowodem na to, że taki sposób decydowania o wydatkach cieszy się dużą popularnością. Dla wielu zadań jest dodatkową szansą na realizację. W Gminie Olkusz już po raz trzeci niebawem mieszkańcy będą mogli głosować na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Olkusza 2017.