Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od dźwięku syren alarmowych, które rozbrzmiały o godzinie 17.00, czyli godzinie „W” rozpoczęły się 1 sierpnia na olkuskim Starym Cmentarzu uroczystości upamiętniające 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Uczestników uroczystości zebranych pod pomnikiem Powstania Warszawskiego powitał Konrad Kulig, prezes olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, który w krótkich słowach przypomniał historię Powstania. Następnie głos zabrał Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz, który w swoim wystąpieniu powiedział m.in. "Powstanie  Warszawskie jest dla wszystkich Polaków historycznym symbolem heroicznej walki o Ojczyznę. Każda rocznica tego wydarzenia jest dla nas wszystkich szczególnym momentem, w którym powinniśmy się na chwilę zatrzymać i zastanowić, co my możemy uczynić dla naszego kraju, aby to ogromne poświęcenie naszych przodków nie było zmarnowane. Dzisiaj w 72 rocznicę Powstania Warszawskiego składamy hołd tym, którzy w tak nieludzkich warunkach mieli w sobie tyle siły, aby walczyć o swój kraj. Dzięki nim możemy dzisiaj żyć w wolnej i niepodległej Polsce."

 

Burmistrz Roman Piaśnik składa kwiaty pod pomnikiem Powstania

 
Po wystąpieniach, burmistrz Roman Piaśnik złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem Powstania Warszawskiego. Wieńce i wiązanki kwiatów składali także olkuscy radni, przedstawiciele olkuskich organizacji społecznych i politycznych, Osiedla Centrum, a także uczniowie i harcerze. Wartę honorową przy pomniku pełnili harcerze oraz ubrani w historyczne mundury członkowie olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z kolei poczet sztandarowy wystawili członkowie Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, jaki działa przy IV LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 

Uczestnicy uroczystości rocznicy Powstania Warszawskiego

Symboliczny obelisk Powstania Warszawskiego na olkuskim Starym Cmentarzu został ustawiony w 2009 roku z inicjatywy olkuskich harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Rokrocznie, w rocznicę wybuchu Powstania odbywają się pod nim uroczystości upamiętniający ten tragiczny zryw wolnościowy. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. W dniu 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40–50 tys. powstańców. Szacuje się, że w czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły prawie 180 tys. zabitych.