Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Trwają prace nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenów tzw. „dolinki” na Osiedlu Młodych. W tej sprawie 9 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli władz miejskich, zarządu osiedla oraz mieszkańców. Ci ostatni mogą do 26 sierpnia zgłaszać swoje uwagi i propozycje: drogą pisemną w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Olkusz bądź w zarządzie osiedla. Wypracowana koncepcja pozwoli - w miarę dostępnych środków finansowych oraz podejmowanych inicjatyw mieszkańców, np. w ramach Budżetu Obywatelskiego - w sposób usystematyzowany rozwijać kulturalno-rekreacyjny charakter „dolinki”.

Obecne zagospodarowanie "dolinki" tylko w niewielkim stopniu wykorzystuje jej realny potencjał. Obszar ten dziali 2 części osiedla Młodych. Zmiana zagospodarowania terenu - jego rekultywacja pozwoliłaby na stworzenie wspólnego obszaru łączącego społeczność całego osiedla.

Dolinka na osiedlu

Uzyskanie zakładanego efektu będzie możliwe do osiągnięcia w przyszłości m.in. poprzez:

- wykonanie w obrębie "dolinki" dodatkowych alejek spacerowych głównie w obrębie istniejącego drzewostanu sosnowego,

- instalację nowych ławek,

- modernizację, powiększenie i dostosowanie do zapotrzebowania istniejącego placu zabaw,

- instalację dodatkowego oświetlenia,

- częściowe usunięcie istniejącego drzewostanu (stare, chore i uszkodzone drzewa sosnowe) oraz posadzenie nowego drzewostanu,

- wykonanie monitoringu terenu "dolinki",

- wykonanie siłowni zewnętrznej,

- modernizacja istniejących i częściowo zniszczonych boisk.

- Pojawiały się już różne pomysły dotyczące tego terenu, również w ramach Budżetu Obywatelskiego. Chcemy jednak wypracować jeden dokument, który będzie podstawą do dalszych działań, wskazując jednocześnie spójny sposób ich realizacji. Dlatego pytamy mieszkańców o to, jak w przyszłości rozwijać „dolinkę”. Analizie zostaną poddane zarówno pomysły ambitne dla całej „dolinki”, jak też drobne sugestie – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Propozycje zgłoszone w terminie do 26 sierpnia będą konsultowane z projektantem w zakresie możliwości ich realizacji. Kolejne spotkanie przedstawicieli władz miasta, zarządu osiedla i mieszkańców zaplanowane jest na początek września. O konkretnym terminie będziemy informować.