Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” rozpoczęły przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi aż 60%. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą do 3.10.2016r. składać na dzienniku podawczym wymagane dokumenty.

Spotkanie z mieszkańcami dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu w ubiegły piątek. Mieszkaniec, który zdecyduje się na udział w projekcie oraz wypełni ankietę udziału w projekcie powinien uiścić opłatę za wykonanie inspekcji terenowej technicznych możliwości budowy źródła OZE, pozwalającej określić rodzaj i moc instalacji OZE w wysokości:

 


- instalacja solarna – 258,30 zł

- instalacja fotowoltaiczna – 258,30 zł

- pompa ciepła – 393,60 zł

 

Prezentację ze spotkania można pobrać z naszej strony internetowej: PREZENTACJA

Osoba do kontaktu :

Karolina Majda - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”, tel.  32 7242523Załączniki:

ANKIETA INFORMACYJNA - FOTOWOLTAIKA

ANKIETA INFORMACYJNA - KOLEKTORY SŁONECZNE

ANKIETA INFORMACYJNA - POMPA CIEPŁA

Umowa przygotowania analizy możliwości udziału Beneficjenta w programie