Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WŁAŚCICIELE LASÓW

NIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

 

        Ministerstwo Środowiska, informuje, że na terenie całego kraju prowadzone będą prace obserwacyjno – pomiarowe  w ramach realizacji zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018  w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018”.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum , którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa.

Prace odbywają się corocznie w okresie od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

W związku z powyższym proszę o umożliwienie wstępu na teren lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w celu dokonania obserwacji i pomiarów.

 

Dyrektor

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Jan Książek