Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Zainteresowani mogą już składać wnioski – propozycje kandydatów do XVI edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej. Olkuska Nagroda Artystyczna ustanowiona Uchwałą Rady Miejskiej w Olkuszu, przyznawana jest twórcom i animatorom kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Nagroda wręczana jest corocznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz i służy popularyzacji osiągnięć olkuskich twórców wśród mieszkańców Olkusza i regionu.

Od 2006 r. organem wyłaniającym kandydatów Olkuskiej Nagrody Artystycznej jest Kapituła Olkuskiej Nagrody Artystycznej w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci Olkuskiej Nagrody Artystycznej w kategoriach: za całokształt twórczości i dla animatora kultury, 1 osoba wskazana przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, oraz 1 osoba wskazana przez Przewodniczącego Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Rady Miejskiej w Olkuszu.

Laureaci poprzednich edycji Olkuskiej Nagrody Artystycznej:

w 2001 r.:

-         Stanisław JAKUBAS – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-        Adam BIEŃ – w kategorii dla młodego twórcy,

w 2002 r.:

-         Jacek TASZYCKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-        Artur GOTZ – w kategorii dla młodego twórcy,

w 2003 r.:

-         Stanisław STACH – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-        Monika GĘBALA – w kategorii dla młodego twórcy,

w 2004 r.:

-         Stanisław WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Karolina HEIN – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Anna KAJDA – w kategorii dla animatora kultury,

w 2005 r.:

-         Jerzy KANTOROWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Łukasz JAROSZ – w kategorii dla młodego twórcy,

-        Wiesław BARAN – w kategorii dla animatora kultury,

w 2006 r.:

-         Olgerd DZIECHCIARZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Stanisława SZAREK – w kategorii dla animatora kultury,

w 2007 r.:

-         Anna PIĄTEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Wojciech BAJER – w kategorii dla młodego twórcy,

-        Olga ŚLADOWSKA – w kategorii dla animatora kultury,

w 2008 r.:

-         Zofia ROLA – WYWIOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Agnieszka ŻELEZIK – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Jolanta SKAWIŃSKA – w kategorii dla animatora kultury,

w 2009 r.:

-         Irena WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Sławomir ELSNER – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Jacek SYPIEŃ – w kategorii dla animatora kultury.

w 2010 r.:

-         Edward FRĄCZEK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Przemysław KANIA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Jerzy ROŚ – w kategorii dla animatora kultury.

w 2011 r.:

-         Barbara SUDOŁ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Szymon TOMSIA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Piotr DUDEK – w kategorii dla animatora kultury.

w 2012 r.:

-         Zenon KRUKOWIECKI – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Piotr SKRZYNECKI – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Mariusz POŁEĆ – w kategorii dla animatora kultury.

w 2013 r.:

-         Jacek MAJCHERKIEWICZ – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Magdalena MĄCZKA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Marek PIENIĄŻEK – w kategorii dla animatora kultury.

w 2014 r.:

-         Adam SOWULA – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Mateusz JURCZYK – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Halina BARAŃSKA – FLAK – w kategorii dla animatora kultury.

w 2015 r.:

-         Jacek WŁODARCZYK – w kategorii za całokształt osiągnięć twórczych,

-         Agnieszka GRABOWSKA – w kategorii dla młodego twórcy,

-         Maciej NABIAŁEK – w kategorii dla animatora kultury.

 

            Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje: radnym Rady Miejskiej w Olkuszu, stowarzyszeniom, instytucjom kultury, szkołom artystycznym, środowisku twórczemu lub grupom osób z danego środowiska twórczego.

            Wnioski wraz z dokładnym uzasadnieniem danej kandydatury prosimy składać w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do dnia 31 października 2016 r. Druki wniosków można odebrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, pok. 318, tel. /0-32-626-01-68/ lub pobrać poniżej.

 

Karta Informacyjna

Zgłoszenie