Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W dniu 22.09.2016 r. na scenie Miejskiego Domu Kultury w Olkuszu odbył się  Małopolski Konkurs Karaoke Osób Niepełnosprawnych - coroczne Święto Muzyki, Pozytywnej Energii, Radości  i Przełamywania Barier. Organizatorem konkursu było Olkuskie Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, prowadzące Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu. Tegoroczny konkurs miał nieco odmienną formułę, gdyż organizatorzy postanowili poszerzyć grono uczestników - artystów, zapraszając do udziału w nim, oprócz uczestników małopolskich środowiskowych domów samopomocy, również podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz uczniów Szkół Specjalnych.

Konkurs od dziewięciu już lat cieszy się ogromną popularnością, dlatego i tym razem, zaraz po jego ogłoszeniu, lista chętnych do śpiewania zapełniła się niemal w błyskawicznym tempie, a w rezultacie na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 48 uczestników z 23 małopolskich ośrodków w 37 występach. Artyści prezentowali się przed wspaniałą, ok. 300 -stuosobową publicznością, wypełnioną licznie przybyłymi zaproszonymi gośćmi, terapeutami, rodzicami/opiekunami oraz koleżankami i kolegami.

Tegoroczny konkurs otworzyli: Prezes Olkuskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu prowadzącego od stycznia 2016 Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu, Ilona Muchajer – Nagawiecka oraz Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Olkusz - Wiesław Pietras. Słowa przywitania i życzenia dobrej zabawy i powodzenia uczestnikom przekazali na scenie: Wicestarosta Powiatu Olkuskiego – Jan Orkisz, Posłanka na Sejm RP – Lidia Gądek oraz Wiceburmistrz Miasta i Gminy Olkusz - Bożena Krok. Oprócz przyznawanych w konkursie nagród, ufundowane zostały również przez Posłów na Sejm RP, Lidii Gądek,  Agnieszki Ścigaj oraz Jacka Osucha, upominki dla następujących osób:  byłej, usamodzielnionej już uczestniczki olkuskiego ŚDS-u, kilkukrotnej laureatki muzycznych konkursów, a aktualnie pracującej w Zakładzie Aktywności Zawodowej „Opoka” - Justyny Wierzchowskiej, która zaprezentowała przed publicznością utwór Alicji Majewskiej „Odkryjemy miłość nieznaną”,  uczestnikowi – artyście olkuskiego ŚDS –u - Ryszardowi Jurkowskiemu, który zaśpiewał i zagrał swój autorski utwór pt. „Cieszę się, że żyję” oraz  najstarszej uczestniczce tutejszego ŚDS -u,  Pani Danucie Żurek.

             Novum w tegorocznym konkursie było wspólne odśpiewanie na scenie przez zaproszonych gości dla uczestników piosenki z przesłaniem pt. „Bądź jak ptak”. Gościem specjalnym imprezy był  FiedelMan – Tomasz Karenko - wokalista zespołów rockowych, hardrockowych, reggae,  laureat konkursu karaoke dla terapeutów małopolskich śds-ów w Olkuszu, który zaśpiewał kilka utworów, rozgrzewając publiczność przed dalszą zabawą m.in. piosenką własnego autorstwa pt. „Płonie serce moje”.

 Po części otwierającej imprezę, scena należała do uczestników konkursu, a ich zmagania oceniało Jury w składzie: Michał Mączka – absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej, wieloletni instruktor sekcji instrumentalnej w tutejszym Domu Kultury,  Barbara Czerwik – terapeuta wolbromskiego ŚDS-u, Agnieszka Bartman - starszy specjalista Pracy Socjalnej w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, FiedelMan –Tomasz Karenko - wokalista zespołów rockowych, hardrockowych, reggae,  laureat konkursu karaoke dla terapeutów małopolskich śds-ów w Olkuszu oraz Sebastian Sierka – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej. Oceniając dobór repertuaru, poziom warsztatu muzycznego, tempo, dynamikę, intonację, rytmikę oraz ogólny wyraz artystyczny, wyłoniono następujących zwycięzców:

  • I miejsca w swoich grupach zajęły: Magdalena Wróbel z ŚDS w Chrzanowie oraz Iga Drozdowska z ŚDS z Krakowa (aleja Pokoju)
  • II miejsca: Barbara Lechowicz z ŚDS w Chełmku oraz Agnieszka Wojtanowicz z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach
  • III miejsca: Monika Wróblewska z ŚDS w Kętach i Paweł Baran z ŚDS w Radwanowicach.
  • Wyróżnienia: Zbigniew Kulka – ŚDS Wolbrom, Rafał Górnisiewicz –Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zagorzycach oraz Paweł Kruszak – ŚDS Kolbark

             Imprezę w tym roku poprowadził aktor Teatru Zagłębia, Krzysztof Korzeniowski, który dobrym słowem i dowcipem dodawał otuchy  śpiewającym uczestnikom.
W przebiegu festiwalu organizatorów dzielnie wspomagała grupa  wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu wraz z opiekunem, panią Agatą Wdowik, a uczeń tej szkoły - Marcin Kubański, umilił czas publiczności pomiędzy pierwszą a drugą częścią konkursu, wydobywając spod swoich rąk piękne dźwięki światowych utworów.
Scenę olkuskiego MOK-u i tym razem wypełniła dobra zabawa, śpiew, taniec, niepowtarzalna atmosfera i pozytywna energia, a uczestnicy oraz ich dopingujący towarzysze cieszą się już na przyszłoroczną, dziesiątą edycję Konkursu Karaoke organizowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Olkuszu.

            Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują Posłom na Sejm RP Ziemi Olkuskiej, tj. Paniom Lidii Gądek i Agnieszce Ścigaj oraz Panu Jackowi Osuchowi za ufundowanie nagród specjalnych, fundatorowi nagród dla zwycięzców, który pragnął pozostać anonimowy, Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olkuszu za przekazanie upominków dla osób wyróżnionych w konkursie oraz Starostwu Powiatowemu i Urzędowi Miasta i Gminy Olkusz, bankowi „Alior”, firmie „Złoty Róg” - szczególnie pani Annie Jochymek, Państwu Ewie i Markowi Kiełtykom, panu Dariuszowi Węglarzowi, za upominki i poczęstunek dla wszystkich uczestników, a także Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olkuszu za ufundowanie nagrody specjalnej. Wyrazy podziękowania Zarząd Stowarzyszenia kieruje również do Dyrekcji „Nowego Szpitala” w Olkuszu za charytatywnie udzielonego zabezpieczenia medycznego imprezy, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu za oddelegowanie wolontariuszy wspomagających przebieg imprezy, a także poszczególnym członkom Jury konkursu. Szczególne podziękowania organizatorzy kierują w stronę Dyrektor MOK w Olkuszu - Pani Beaty Soboń za przychylność, życzliwość i otwartość, dzięki którym tegoroczny konkurs mógł być jeszcze bardziej atrakcyjny  niż dotychczas.

 

Tekst i zdjęcia: Olkuskie Stowarzyszenie Na Rzecz Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu