Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje o trwających pracach budowlanych polegających na przebudowie ciągów pieszo-jezdnych w ul. Górniczej blok 32-32b.

W związku z powyższym należy spodziewać się utrudnień w ruchu w obrębie ulic Mickiewicza oraz Górniczej.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości dla kierowców.