Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

WŁAŚCICIELE LASÓW I ROLNICY

 

            Informuje się, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w dniach 17.10.2016r. - 22.10.2016r., będzie prowadzona inwentaryzacja dzików.

Zwierzyna liczona będzie metodą pędzeń próbnych na 26 powierzchniach, łącznie obejmujących ok. 2600 ha.

            W związku z prowadzoną akcją możliwe jest zwiększenie koncentracji dzików w pozostających na polach uprawach kukurydzy, a także częstsze pojawienie się zwierzyny w pobliżu dróg publicznych.

Dlatego też prosi się o szczególną uwagę i zachowanie ostrożności.

 

Z-ca Dyrektora

Wydziału Ochrony Środowiska,  Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Olkuszu

Jadwiga Witkowska