Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 229 w dniach od 21.10.2016 r. do 11.11.2016 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- dz. nr ew. gr. 5255 i 426/1 (ul. Widokowa) w Olkuszu, w celu umieszczenia w nich urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg o długości 167,00 m i średnicy 0,063 m PE wraz  z przyłączami  o długości 3,00 m i średnicy 0,025 m PE

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.