Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Podczas wtorkowej uroczystej sesji Rady Miejskiej w Olkuszu dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza odebrał Józef Januszek. W ten sposób lokalna społeczność doceniła niezwykłe zaangażowanie nauczyciela, wychowawcy, oddanego społecznika i wyjątkowego mieszkańca.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza jest najwyższym wyróżnieniem, jakim lokalny samorząd może odznaczyć osoby, które swoją postawą życiową oraz pracą na rzecz innych w sposób szczególny zasłużyły się dla olkuskiego środowiska. Skierowany przez Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu wniosek został zaaprobowany przez Radę Miejską, która w maju tego roku jednomyślnie przyjęła uchwałę, na mocy której nauczyciel I LO – Józef Januszek – otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Olkusza i tym samym dołączył do grona wybitnych osobowości, docenionych w ten szczególny sposób za pracę na rzecz Olkusza. – Dla olkuskiej rady wielkim zaszczytem było nadanie tego wyróżnienia. Pan Józef Januszek jest mieszkańcem, który przez całe swoje życie pracował dla naszego miasta i przyczyniał się do jego rozwoju – powiedział Jan, Kucharzyk, przewodniczący olkuskiej Rady Miejskiej.

Dyplom nadania tytułu Honorowego Obywatela oraz pamiątkowy upominek wręczył wspólnie z przewodniczącym Rady burmistrz Olkusza Roman Piaśnik. - Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy nie tylko dla Pana Józefa Januszka, ale dla całej olkuskiej społeczności. W dobie kryzysu autorytetów postawa, jaką przez całe życie prezentował ten niezwykle ceniony nauczyciel, wychowawca i działacz społeczny, stanowi drogowskaz dla nas wszystkich – powiedział burmistrz Roman Piaśnik, dziękując w imieniu mieszkańców.

Życzenia i gratulacje złożyli radni, kierownictwo miasta oraz zaproszeni goście, a specjalny koncert z tej okazji przygotowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu.

– Jestem niezmiernie wzruszony, ale też szczęśliwy, że moja praca została zauważona i w taki sposób wyróżniona. Chciałbym serdecznie podziękować za tytuł Honorowego Obywatela Miasta Olkusza wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę, ale przede wszystkim wyrazić swoją wdzięczność tym osobom, które wspierały działania, jakich się podejmowałem w ciągu swojego życia – powiedział Józef Januszek.

Józef Januszek urodził się i wychował w Olkuszu, z którym związał całe swoje dorosłe życie – zawodowe i prywatne. Od 1957 roku jako nauczyciel matematyki przez wiele dekad z ponadprzeciętnym oddaniem przekazywał wiedzę i pasję do nauk matematyczno-przyrodniczych kilku pokoleniom olkuszan. Jego wychowankowie wspominają go jako człowieka, który był nie tylko wybitnym nauczycielem, ale również wychowawcą traktującym pracę z młodzieżą jako swoją życiową misję. Z wielkim zaangażowaniem uczył młodych ludzi nieszablonowego myślenia i analitycznego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, przekazując przy tym wartości patriotyczne. Jako twórca Młodzieżowych Drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej zaszczepiał w młodzieży potrzebę niesienia pomocy innym. Zamiłowanie do ziemi ojczystej rozbudzał między innymi przez organizowane przez szereg lat wakacyjne obozy wędrowne. Na szczególne uznanie zasługuje również działalność samorządowa i społeczna na rzecz środowiska lokalnego.

Powszechne zaufanie mieszkańców i szacunek do pracy na rzecz Olkusza miały swoje odzwierciedlenie w mandacie radnego Rady Miejskiej, który sprawował w latach 1990-1994, będąc jednocześnie przewodniczącym Komisji Kultury i Edukacji.

Po przejściu na emeryturę podjął szereg inicjatyw umożliwiających podtrzymanie pamięci historycznej lokalnego społeczeństwa oraz propagowanie wiedzy na temat Małej Ojczyzny. Temu służą między innymi: utworzony z jego inicjatywy w 2005 roku Klub Nauczyciela przy PTTK w Olkuszu, a rok później Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, a także niezwykle wartościowe Zeszyty Historyczne, których jest redaktorem naczelnym.

Talent, umiejętności i osiągnięcia zawodowe Józefa Januszka zostały docenione poprzez przyznanie takich odznaczeń jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Ministra Oświaty i Wychowania, a także Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu. Za pracę społeczną na rzecz innych z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz odebrał Nagrodę Cordis Nobilis.

W poprzednich latach tytuł Honorowy Obywatel Miasta Olkusza otrzymali: Stefan Ząbczyński, Władysław Gnyś, Janina Majewska, Marian Biliński, Horst Faeser, Kazimierz Czarnecki i Mosze Berger.

Uroczystość nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Olkusza przygotował Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Olkuszu.

 

Więcej zdjęć: https://www.facebook.com/umigolkusz/photos/?tab=album&album_id=711895878966256