Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz ogłasza konsultacje społeczne w sprawie propozycji logo Olkusza.

Otwarte spotkanie z Mieszkańcami Gminy Olkusz odbędzie się 14 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz.

Celem konsultacji społecznych jest:

- przedstawienie graficznej koncepcji logo Olkusza,

- wyjaśnienie przyczyn wprowadzenia logo,

- wytłumaczenie znaczenia logo,

- poznanie opinii mieszkańców Gminy Olkusz na temat propozycji logo Olkusza,

- zapoznanie się z alternatywnymi projektami, jeśli takie zostaną przedłożone,

- przedyskutowanie propozycji zmian w logo.