Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Od 7 listopada Związkiem Komunalnym Gmin „Komunikacja Międzygminna” kieruje Tadeusz Chwast, którego kandydatura została jednomyślnie poparta głosami przedstawicieli czterech gmin: Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz. To nie jedyna ważna informacja dotyczącą Związku – realna stała się szansa na pozyskanie 19 milionów złotych środków zewnętrznych na zakup nowoczesnych autobusów. Jeśli  opracowany przez Gminę Olkusz projekt dojdzie do skutku, czeka nas prawdziwy przełom w komunikacji zbiorowej na terenie wszystkich czterech gmin.

Stanowisko przewodniczącego Zarządu ZKG „KM” pozostawało nieobsadzone od lutego 2016. Wtedy ówczesny przewodniczący – Łukasz Kmita – otrzymał ofertę pracy w Krakowie i złożył rezygnację z pełnionych obowiązków w Olkuszu. Od tego czasu wiele się wydarzyło – Burmistrz Roman Piaśnik zainicjował proces zmian funkcjonowania Związku, których efektem było uchwalenie nowych zapisów statutu.

- Ostatnie miesiące były dla mnie czasem bardzo intensywnych działań w sferze transportu zbiorowego. Wymagały one trudnych i stanowczych decyzji, ale mam wielką nadzieję, że podjęte przeze mnie kroki będą miały swoje odzwierciedlenie w zadowoleniu mieszkańców – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Tadeusz Chwast przewodniczącym zarządu Związku 

Zadanie organizowania komunikacji miejskiej na terenie czterech gmin: Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz, zostało ostatecznie powierzone Tadeuszowi Chwastowi. Jest on absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego na kierunku Ekonomia, w specjalizacji kierowanie firmą. Uzyskał Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym i Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy oraz uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako wieloletni prezes zarządu prywatnej spółki średniej wielkości, w której – w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych – rozszerzył ofertę usług o transport i spedycję. Był także członkiem zarządu Bazy Transportu Samochodowego Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

Najważniejszym zadaniem stojącym przed nowym przewodniczącym jest stałe podnoszenie jakości świadczonych przez Związek usług oraz optymalizacja kosztów jego funkcjonowania.

- Jestem świadomy oczekiwań pasażerów i wierzę, że przy pełnym poparciu wszystkich czterech członków Zgromadzenia, jakim zostałem obdarzony, wspólnie z całym Zarządem i pozostałymi pracownikami, założone cele zrealizujemy – mówi Tadeusz Chwast, przewodniczący ZKG „KM”.

Tadeusz Chwast

Szansa na nowoczesne autobusy

Kilka miesięcy temu Gmina Olkusz, przygotowując się do samodzielnej realizacji komunikacji miejskiej, opracowała wniosek na zakup nowoczesnych autobusów oraz modernizację infrastruktury, uwzględniającą zakup elektronicznych tablic oraz dystrybutorów biletów. Opiewający na kwotę 23 milionów złotych projekt to, przy uwzględnieniu 85-procentowego dofinansowania, szansa na pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 19 milionów złotych. Biorąc pod uwagę, że Gmina Olkusz pozostaje w Związku, burmistrz Roman Piaśnik wystąpił z propozycją, aby – po ostatecznym przyznaniu dofinansowania – realizacją zadania zajął się ZKG „KM”. Dzięki temu z komfortowych autobusów mogliby korzystać wszyscy pasażerowie Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” – mieszkańcy gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz.

- Jestem przekonany, że jest to dla naszych gmin niepowtarzalna szansa, aby podnieść jakość komunikacji miejskiej, jednocześnie poprawić stan naszego środowiska. Nowe autobusy pozwolą, by bezpieczniej i bardziej komfortowo nasza młodzież dojeżdżała do szkół, a mieszkańcy do pracy i do wielu instytucji publicznych – ocenia Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza, inicjator tego przedsięwzięcia.

Przed kilkoma dniami na Forum Małopolski Zachodniej wniosek ten został wstępnie zakwalifikowany do dalszej procedury. W związku z tym jest niezwykle prawdopodobne, że już niebawem na liniach obsługiwanych przez ZKG „KM” pasażerowie będą podróżować kilkunastoma nowoczesnymi, w pełni funkcjonalnymi autobusami. Aby projekt ten zakończył się sukcesem, kluczowa jest teraz współpraca między gminami, choćby w kwestii udziału wkładu własnego. Dofinansowanie w wysokości 85% to ogromna szansa na milowy krok do przodu, zarówno pod względem ochrony środowiska, jak też jakości świadczonych przez ZKG „KM” usług.

Zamierzenia te są wyzwaniem inwestycyjnym dla Olkusza, Bukowna, Bolesławia i Klucz, a  kontynuacja powziętych przez Gminę Olkusz starań o uzyskanie dofinansowania na zakup nowych autobusów oraz modernizację infrastruktury, będzie z korzyścią dla wszystkich pasażerów ZKG „KM”.