Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Do 30 listopada można składać wnioski – propozycje kandydatów - do VIII edycji Nagrody dla Osób Działających Na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis". Nagrody Cordis Nobilis przyznawane są w celu szczególnego docenienia i wyróżnienia osób i organizacji związanych z Olkuszem, które działają na rzecz innych osób.

Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach:

 • ORGANIZACJA – dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcie służące budowaniu wspólnego dobra,
 • FILANTROP – dla darczyńców, sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej,
 • WOLONTARIUSZ – dla osób stawiających pierwsze kroki w pracy społecznej,
 • NAUCZYCIEL – za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wykraczającą poza zwykłe obowiązki,
 • OSOBA – za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz dobra innych.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagrody przysługuje:

 • organizacjom pozarządowym,
 • innym osobom prawnym,
 • kościołom i związkom wyznaniowym,
 • osobom fizycznym (co najmniej 10 osób).

Wnioski wraz z dokładnym uzasadnieniem danej kandydatury prosimy składać w Punkcie Informacyjno – Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu do dnia 30 listopada 2016 r.

Druki wniosków można odebrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Olkusz pok. 316 tel. 32-626-01-66 lub pobrać w wersji elektronicznej.

 

Laureaci poprzednich edycji Nagrody dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych „Cordis Nobilis”:

w 2009 r.:

 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA,
 • Stowarzyszenie „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA,
 • Paweł PIASNY – w kategorii FILANTROP,
 • Jacek CZEKAJ – wyróżnienie w kategorii FILANTROP,
 • Zdzisława SZTAFIŃSKA – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Olga GAWRON – wyróżnienie w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Mieczysław KARWIŃSKI – w kategorii OSOBA,
 • Józef JANUSZEK – wyróżnienie w kategorii OSOBA.

w 2010 r.:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” – w kategorii ORGANIZACJA,
 • Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA,
 • Alina RATUSIŃSKA – w kategorii FILANTROP,
 • Barbara i Stanisław PACIEJ – wyróżnienie w kategorii FILANTROP,
 • Magdalena BULWA – w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Grażyna WĄCŁAW – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Wiktor BURAKOWSKI – specjalne wyróżnienie,
 • Tadeusz GUMÓŁKA i Zbigniew PASIERBIŃSKI – w kategorii OSOBA.

w 2011 r.:

 • Stowarzyszenie na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA,
 • Edward SZUMERA – w kategorii FILANTROP,
 • Monika JUREK – w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Bożena NOGA – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Ewa ZIELIŃSKA – w kategorii OSOBA,
 • Danuta SCHEWITZ – wyróżnienie w kategorii OSOBA.

w 2012 r.:

 • Stowarzyszenie „Bractwo Rycerskie Kruk – Starostwa Rabsztyńskiego” w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA,
 • Barbara i Adam WĘGLARZOWIE – w kategorii FILANTROP,
 • Artur JANUSZEK – w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Anna NOGA – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Genowefa BUGAJSKA i Barbara KALLISTA – w kategorii OSOBA.

w 2013 r.:

 • Olkuskie Stowarzyszenie „Miasta Partnerskie” – w kategorii ORGANIZACJA,
 • Anna i Marcin KUBICZEK oraz Powszechna Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM” w Olkuszu – w kategorii FILANTROP,
 • Anna HAJDUŁA i Maria PIASNY – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Andrzej FELIKSIK – w kategorii OSOBA.

w 2014 r.:

 • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA,
 • Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu – wyróżnienie w kategorii ORGANIZACJA,
 • Barbara i Stanisław PACIEJOWIE – w kategorii FILANTROP,
 • Karol DRABIK – w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Dagmara NAZIFI – wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Małgorzata BRYZIK i Anna KAJDA – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Grzegorz LUDWICZAK – w kategorii OSOBA,
 • Józef STACH – wyróżnienie w kategorii OSOBA.

w 2015 r.:

 • Polski Związek Niewidomych Koło w Olkuszu – w kategorii ORGANIZACJA,
 • Andrzej MAKSYMOWICZ – wyróżnienie w kategorii FILANTROP,
 • Marcin BASIŃSKI – w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Bartosz BONIECKI – wyróżnienie w kategorii WOLONTARIUSZ,
 • Michał MASŁOWSKI – w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Wiesława SYGUŁA – wyróżnienie w kategorii NAUCZYCIEL,
 • Zofia KRZYSZTOFORSKA - WEISSWASSER – w kategorii OSOBA,
 • Maria RZEPKA – w kategorii OSOBA,
 • Barbara KISZKO – wyróżnienie w kategorii OSOBA.