Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Rada Miejska w Olkuszu podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Klucze, Bolesław na okres od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Burmistrz Roman Piaśnik zapowiedział też, że jeszcze w tym miesiącu zaproponuje Radzie Miejskiej projekt uchwały o dopłatach do usług wodno-kanalizacyjnych, gwarantujący obniżenie cen tych usług.

Przed głosowaniem burmistrz Roman Piaśnik zabrał głos przedstawiając radnym tryb prac nad taryfą oraz jej ogólne założenia.

- Przedstawiona Państwu do zatwierdzenia taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków jest dokumentem wyjątkowym. Po raz pierwszy prace nad taryfą trwały niemal cały rok. Dobrze wykorzystaliśmy ten czas. Pracowaliśmy wspólnie z kierownictwem, radnymi Rady Miejskiej oraz przedstawicielką Gminy Olkusz w Radzie Nadzorczej Wodociągów. Bliższa współpraca z Zarządem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pozwoliła wskazywać możliwe źródła oszczędności – mówił włodarz Olkusza.

Prowadzone wielomiesięczne rozmowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. okazały się skuteczne. Prognozowane w maju tego roku stawki zostały obniżone odpowiednio o 40 gr netto za 1m3 wody oraz 1,2 zł netto za 1m3 odbioru ścieków.

Taryfa na przyszły rok zakłada następujące ceny usług wodno-kanalizacyjnych: 6,16 zł netto (6,65 zł brutto) za 1 m3 wody dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej oraz 8,98 zł netto (9,70 zł brutto) za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich grup taryfowych. Stawka dla za 1 m3 wody dla odbiorców przemysłowych to 6,25 zł netto za 1 m3 (6,75 zł brutto). Są to wartości nieuwzględniające planowanych dopłat z budżetu Gminy Olkusz. Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Olkuszu jeszcze w grudniu. Po jej przyjęciu mieszkańcy zapłacą mniej niż wynika to z taryfy, a – zgodnie z zapowiedzią burmistrza Romana Piaśnika – prawdopodobnie jeszcze mniej niż płacą w tym roku.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasza praca nie jest jeszcze zakończona. Dlatego już teraz apeluję do zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o to, aby Państwo w dalszym ciągu analizowali koszty funkcjonowania Przedsiębiorstwa i szukali możliwości ich ograniczania. Tego oczekują od nas mieszkańcy. Ze swojej strony obiecuję, że prace nad przyszłorocznym wnioskiem taryfowym będą prowadzone równie aktywnie – podsumowuje Roman Piaśnik, włodarz Olkusza.