Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Problem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych znany jest mieszkańcom całego kraju. W Olkuszu szczególnie nim dotknięci są zamieszkujący osiedla Pakuska, Młodych, Słowiki, Śródmieście i Centrum.

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Policja oraz Straż Miejska współpracują ze sobą, aby zminimalizować uciążliwości komunikacyjne we wskazanych osiedlach, dając mieszkańcom możliwość wyrażenia swojej opinii w ankiecie internetowej. Jest ona dostępna pod adresem www.interankiety.pl/i/wGX9l7ao.

Planowany przez Gminę Olkusz kompleksowy przegląd oznakowania dróg zbiegł się w czasie z uruchomieniem platformy wymiany informacji między Policją a społeczeństwem. Funkcjonuje ona pod nazwą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, pozwalając mieszkańcom miast całej Polski identyfikować dostrzegane zagrożenia bezpieczeństwa oraz wskazywać największe bolączki systemowe, w tym te dotyczące organizacji ruchu. Lokalnie wnioski płynące z bieżących obserwacji i zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa analizowane są przez funkcjonariuszy olkuskiej Policji, Straży Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Jak wynika z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w Gminie Olkusz rozwiązania pilnie wymaga problem niewłaściwego parkowania w strefach zamieszkania. Od początku funkcjonowania mapy tj. 14 września do 2 grudnia mieszkańcy Olkusza 96 razy zaznaczali właśnie tę kategorię (w całym powiecie 229).

Wspólne działanie instytucji umożliwiło wskazanie najpilniejszych wyzwań, m.in. w granicach stref zamieszkania na olkuskich osiedlach. Sposób rozwiązania pojawiających się problemów komunikacyjnych będzie konsultowany z zainteresowanymi mieszkańcami, aby – zachowując wymogi bezpieczeństwa – jak najlepiej spełnić ich oczekiwania.

Osiedla mieszkaniowe na terenie Olkusza, budowane w czasach mniejszej popularności samochodów osobowych, nie są przystosowane do przyjmowania w bezpośredniej odległości od bloków tak dużej liczby pojazdów. Gmina Olkusz i spółdzielnie mieszkaniowe podejmują działania, mające na celu systematyczne wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych, jednak możliwości zagospodarowania kolejnych terenów do tego celu już teraz są na wyczerpaniu.

Rosnący ruch samochodowy na osiedlach stanowi również potencjalne zagrożenie dla pieszych. Ich szczególna ochrona była głównym celem ustanawiania w latach 2009-2010 stref zamieszkania na olkuskich osiedlach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na całym obszarze strefy zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, a piesi mogą korzystać z całej szerokości drogi. Wątpliwości użytkowników dróg objętych obszarem strefy budzi wymóg wyznaczania miejsc postojowych, których na osiedlach jest zbyt mało. Kierowcy parkują bowiem poza oznakowanymi parkingami, co w granicach strefy zagrożone jest nałożeniem mandatu karnego.

Wprowadzenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoliło zaangażować w dyskusję na temat bezpieczeństwa i porządku ruchu na osiedlach również mieszkańców, którzy na bieżąco zgłaszają swoje uwagi w internetowym serwisie Policji. Możliwe formy rozwiązania problemów komunikacyjnych na osiedlach mogą zaopiniować również w ankiecie internetowej dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Zebrane uwagi posłużą dalszym pracom nad projektami zmiany organizacji ruchu.

- Mieszkańcy osiedli najlepiej znają ich specyfikę, dlatego chcę, by mieli możliwość wyrażenia własnej opinii o możliwych sposobach rozwiązania problemów komunikacyjnych. Istniejące możliwości mają swoje wady i zalety, dlatego zachęcam mieszkańców do tego, aby świadomie głosowali nad wariantem najbliższym ich potrzebom – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Punktem wyjścia do wspólnej dyskusji są różnice między strefą zamieszkania a strefą ruchu. Aby dobrze zrozumieć problem, warto je poznać.

- Wskazane alternatywne rozwiązania bezpośrednio warunkują przywileje kierowców oraz pieszych. Rozszerzając prawa jednej grupy ogranicza się je innym użytkownikom dróg. Należy jednak pamiętać, że obowiązujących w danym miejscu przepisów należy bezwzględnie przestrzegać oraz zawsze zachowywać szczególną uwagę – zwłaszcza tam, gdzie mogą występować sytuacje nieprzewidziane, np. związane z ruchem pieszym dzieci – mówi Katarzyna Matras z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.


strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania

Stosowana na osiedlach strefa zamieszkania stawia w uprzywilejowanej pozycji pieszych. Nie ma potrzeby wyznaczania osobnych przejść dla pieszych, ponieważ mogą oni przekraczać ulicę w każdym miejscu. W strefie zamieszkania dzieci poniżej 7. roku życia nie muszą przebywać pod opieką osoby starszej. Kierowców obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, a parkowanie samochodów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku braku miejsc wyznaczonych do postojów, parkowanie w strefie jest niedopuszczalne. Za niestosowanie się do powyższego przepisu grozi mandat karny.

 


strefa ruchu

Strefa ruchu

Strefa ruchu jest obszarem wyznaczanym na drogach wewnętrznych. Na jej obszarze obowiązują wszystkie przepisy drogowe, tak jak na drodze publicznej. Parkowanie dozwolone jest zgodnie z przepisami Ustawy prawo o ruchu drogowym m.in. zatrzymanie i postój pojazdów możliwy jest wyłącznie w takich warunkach, w których jest on widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierowców i tym samym nie powoduje utrudnień i zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W strefie ruchu piesi mają obowiązek korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. W sytuacji, gdy nie ma chodnika, pieszy musi poruszać się lewą stroną pobocza jezdni. Z kolei dzieci do 7. roku życia mogą korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Zgodnie z przepisami, w strefie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Natomiast jest propozycja, aby na omawianych olkuskich osiedlach ograniczyć tę prędkość do 30 km/h. 

 


Aby jak najlepiej dostosować organizację ruchu na osiedlach do potrzeb mieszkańców, z jednoczesnym poszanowaniem prawa, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Olkuszu uruchomił ankietę internetową.

Ankieta dotycząca organizacji ruchu na olkuskich osiedlach jest dostępna na stronie www.interankiety.pl/i/wGX9l7ao od poniedziałku 12 grudnia 2016 r. do niedzieli 15 stycznia 2017 r. Dodatkowo utworzone zostały cztery punkty stacjonarne:

  • Gimnazjum Nr 4, ul. Kosynierów 14, pn-pt 7:00-20:00
  • Biblioteka Filia Nr 5, ul. Konopnickiej 4, pn, wt 8:00-16:00, śr-pt 10:00-18:00
  • Biblioteka Filia Nr 3, ul. Legionów Polskich 14/8, pn, wt 8:00-16:00, śr-pt 10:00-18:00
  • Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pn 7:00-17:00, wt-pt 7:00-15:00

Zachęcamy do zabrania głosu w ankiecie. Opinie mieszkańców zbierane będą do 15 stycznia 2017 r.