Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

zachęca Mieszkańców Gminy Olkusz do wymiany źródeł ciepła

w indywidualnych gospodarstwach domowych

 

 

Zostały ostatnie wolne miejsca!!!

 

 

Deklaracje można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, pokój 334

i złożyć w terminie do 30.12.2016 r.

 

 

Gmina Olkusz stara się o pozyskanie dofinansowania do wymiany starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na źródła wykorzystujące paliwa stałe, gazowe i biomasę wraz z możliwością wykonania wewnętrznych instalacji w budynku.