Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Już po raz dwudziesty szósty, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Miasta i Gminy Olkusz spotkali się na Olkuskim Forum Organizacji Pozarządowych. W spotkaniu, jakie odbyło się w minioną środę w olkuskim magistracie wzięło udział przeszło 30 przedstawicieli kilkunastu organizacji pozarządowych. Zebranych powitała pani Elżbieta Michta z Wydziału Spraw Społecznych olkuskiego magistratu. Spotkanie poprowadził Bartłomiej Fedorowicz, kierujący projektem Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost”. Warto wspomnieć, że Olkuskie Forum Organizacji Pozarządowych jest organizowane przez olkuski magistrat we współpracy ze Stowarzyszeniem Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w ramach wspomnianego projektu „Pomost”. Prezes stowarzyszenia „Res Sacra Miser” Maria Jędrysik przybliżyła zebranym nowe zasady, na jakich od nowego roku stowarzyszenia będą mogły zawierać umowy o dzieło i umowy zlecenia. W trakcie spotkania przeprowadzono także ankietę dotyczącą współpracy stowarzyszeń z wolontariuszami. Miłym akcentem było wręczenie listu gratulacyjnego wystosowanego przez zarząd stowarzyszenia „Res Sacra Miser” i podpisanego przez przedstawicieli stowarzyszeń biorących udział w forum na ręce Jacka Sypienia, prezesa Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” z okazji zdobycia wyróżnienia w prestiżowym konkursie „Kryształy Soli”.  W dalszej części spotkania, przedstawiciele stowarzyszeń biorących udział w forum prezentowali tegoroczne dokonania i plany na przyszłość. O swoich sukcesach i zamierzeniach mówili reprezentanci: Stowarzyszenia Dobroczynnego ‘Res Sacra Miser”, Stowarzyszenia na rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla wszystkich”, Stowarzyszenia Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/, olkuskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Polskiego Związku Niewidomych, Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie”, olkuskiego oddziału PTTK, Olkuskiej Grupy Turystycznej „Amonit”, Stowarzyszenia Teatralno – Literackiego, Stowarzyszenia na Rzecz Historycznych Organów Hansa Hummla, Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” i działającego od niedawna Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sienicznie „Krzesiwo”.  Po części oficjalnej zespół wokalno – instrumentalny olkuskiego koła Polskiego Związku Niewidomych zaprosił do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Na zakończenie były wspólne życzenia świąteczne, a wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń otrzymali kalendarze ścienne przygotowane przez Biuro Promocji i Informacji Publicznej olkuskiego magistratu.