Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Potencjał dolinki na os. Młodych nie jest wykorzystywany. Z tą opinią mieszkańców zgodziły się władze miasta i zarząd osiedla Młodych, organizując w połowie roku konsultacje społeczne, których celem było wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania tego terenu. Przygotowany dokument pozwoli – w miarę dostępnych środków finansowych oraz podejmowanych inicjatyw mieszkańców, np. w ramach Budżetu Obywatelskiego – w sposób usystematyzowany rozwijać kulturalno-rekreacyjny charakter dolinki. Pierwsze prace już są realizowane.

Dolinka

- Koncepcja zagospodarowania dolinki wyznacza nam cele, które chcielibyśmy w kolejnych latach osiągać. Niemożliwe jest zrealizowanie wszystkich w jednym roku, jednak konsekwentnie chcielibyśmy wypełniać założenia tego dokumentu, współtworzonego przez mieszkańców. Nie jest to też plan zamknięty na kolejne pomysły  – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Projekt planu zagospodarowania konsultowany był z mieszkańcami, również w czasie wizji terenowych, w czasie których dokonano inwentaryzacji zieleni. W efekcie wskazane zostały konkretne propozycje rozwiązań, obejmujące m.in.:

 • Uregulowanie kwestii dotyczących parkingów, wyznaczenie dwóch placów mieszczących ponad 100 samochodów osobowych;
 • Budowę konstrukcji do jazdy na rolkach, deskorolkach i rowerach BMX;
 • Wydzielenie placów wypoczynkowych z alejami spacerowymi oraz elementami małej architektury, w tym ławki i stoły do gry w szachy;
 • Budowę boiska wielofunkcyjnego m.in. do gry w koszykówkę i siatkówkę z trybunami oraz przebudowę istniejącego boiska do piłki nożnej;
 • Ogrodzenie placu zabaw z jego odnowieniem i uporządkowaniem;
 • Ustawienie zewnętrznych urządzeń do ćwiczeń;
 • Wykonanie amfiteatru;
 • Wydzielenie osobnego wybiegu dla psów;
 • Uporządkowanie połączeń pieszych, uzupełnienie ich o ścieżki rowerowe;
 • Uporządkowanie i uzupełnienie zieleni, w tym usunięcie starych i chorych drzew.
 • Niwelacja istniejącej skarpy w celu uzyskania jednolitego nachylenia terenu z przeznaczeniem na stok saneczkowy dla małych dzieci

- Koncepcja reguluje sposób rozwiązania największych bolączek dolinki oraz wykorzystania jej potencjału. W sposób kompleksowy przewiduje poszerzenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej,  poprawę układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego, wprowadzenie dodatkowego oświetlenia oraz uporządkowanie istniejącej zieleni jak i wykonanie dodatkowych nasadzeń roślinności ozdobnej – podsumowuje treść opracowania naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Łukasz Rychlewski.

W ostatnim czasie w dolince ustawione zostały urządzenia siłowni zewnętrznej zgłoszonej do Budżetu Obywatelskiego Olkusza. W ten sposób realizowane jest jedno z założeń koncepcji zagospodarowania tego terenu. Prace nad kolejnymi będą podejmowane w miarę dostępności środków finansowych, również w efekcie lokalnych inicjatyw mieszkańców.

- Cieszę się, że do tematu zagospodarowania dolinki na osiedlu podchodzimy w sposób kompleksowy. Jest to wyzwanie, którego realizacja była latami zaniedbywana. Mamy gotowy projekt, liczę teraz, że w najbliższych latach będziemy mogli mówić o jego konsekwentnej realizacji. Na wiosnę, ze środków własnych Zarządu Osiedla Młodych odnowimy boisko trawiaste przy ADM-ie – komentuje radny Wojciech Ozdoba, który od samego początku jest zaangażowany w prace nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania dolinki.

Wykonana dokumentacja dostępna jest do pobrania tutaj.