Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu ukazała się książka „Olkusz na starej pocztówce”. Jest to kolejna publikacja mająca na celu popularyzację historii i zabytków Olkusza. Spotkanie promujące nowe wydawnictwo odbyło się w miniony wtorek w olkuskiej Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej i towarzyszyło promocji najnowszego, 15. numeru czasopisma „Ilcusiana”.

Okładka

Na 24 stronach książki zamieszczono przeszło 70 archiwalnych pocztówek przedstawiających Olkusz i okolice sprzed prawie stu lat, udostępnionych przez olkuskiego kolekcjonera pana Marka Piotrowskiego. Poprzedza je wstęp, w którym w przystępny sposób została przedstawiona historia olkuskich kart pocztowych i ich wydawców. Pocztówki prezentowane w książce zostały podzielone na działy tematyczne obejmujące poszczególne obiekty w Olkuszu (m.in. rynek, kościół św. Andrzeja, Starówka, dworzec kolejowy, szkoły, fabryka, czy zamek Rabsztyn), a także przedstawiające ciekawe miejsca na terenie ówczesnego powiatu olkuskiego. Towarzyszy im opis przybliżający historię prezentowanych miejsc. Marek Piotrowski, który udostępnił swoje zbiory do publikacji, mieszka w Olkuszu, a jego tworzona od 13 lat kolekcja składa się z kilkuset kart pocztowych dotyczących ziemi olkuskiej. Współautorami książki są; wspomniany Marek Piotrowski i Jacek Sypień, olkuski historyk i pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Książkę w nakładzie tysiąca egzemplarzy przygotowało i wydało Biuro Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz.

– Liczymy, że ta publikacja przybliży mieszkańcom i turystom historię i wizerunki Olkusza na przestrzeni dekad. Jej lektura to sentymentalny spacer po Olkuszu sprzed lat. Książka, podobnie jak wcześniejsze publikacje, będzie służyła promocji naszego miasta. Trafi do wszystkich olkuskich szkół i bibliotek, będzie też cenną nagrodą w konkursach dotyczących historii miasta. W holu magistratu prezentujemy mini-wystawę o olkuskich pocztówkach. Zapraszamy do jej zobaczenia – mówi Emilia Kotnis – Górka, kierownik Biura Promocji i Informacji Publicznej UMiG Olkusz.

Warto dodać, że książka stanowi kontynuację wcześniej podejmowanych działań mających na celu popularyzację historii regionu i archiwalnych pocztówek. Na początku 2015 roku, w Centrum Kultury MOK, była prezentowana wystawa „Olkusz na starej pocztówce”, na której można było podziwiać przeszło 150 archiwalnych kart pocztowych z początków XX wieku przedstawiających Olkusz i ziemię olkuską udostępnionych przez Marka Piotrowskiego.  Wystawie towarzyszyła ulotka przybliżająca historię olkuskich pocztówek. Zainteresowanie wystawą było tak duże, że Miejski Ośrodek Kultury przygotował wystawę planszową, która latem 2015 roku była prezentowana na olkuskim rynku.  Nie są to jedyne działania popularyzujące stare fotografie Olkusza. Warto tu wspomnieć choćby o internetowej kolekcji „Olkusz na starej fotografii”, jaką opracował Piotr Nogieć, cyklu „Poznaj z nami Olkusz, którego już nie ma”, jaki przed kilkoma laty był prezentowany na łamach Przeglądu Olkuskiego, czy wystawie „Olkusz, jakiego już nie ma” w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olkuszu.

Widownia