Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 20.01.2017 r. do 10.02.2017 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

- działka nr ew. gr. 4946 (ul. Urocza) w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: gazociąg wraz z przyłączami gazu.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58.