Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Urząd Miasta i Gminy Olkusz sfinansował zakupy nowego sprzętu medycznego dla szpitala w Olkuszu. W ramach 50 tys. dotacji do placówki zakupiono m.in.. diatermię chirurgiczną, pompę infuzyjną, dwa aparaty EKG. Wprawdzie sprzęt już służy pacjentom ale dzisiaj w szpitalu odbyła się symboliczna uroczystość jego przekazania. 

Wsparcie szpital

- Cieszymy się, że samorząd Gminy Olkusz wsparł w ten sposób pacjentów naszego szpitala. Sprzęt będzie służył przez następne kilka lat i z całą pewnością przyczyni się do podwyższenia jakości leczenia – mówił dr Norbert Kubański, prezes Nowego Szpitala w Olkuszu dziękując burmistrzowi Olkusza za pomoc. 

Przyjmują podziękowania burmistrz Roman Piaśnik zapowiedział, że czuje się osobiście związany ze szpitalem i będzie go wspierał. Liczy również, że w ślady Rady Miasta Olkusza pójdą również inne samorządy. 

Diatermia chirurgiczna to inaczej nóż elektryczny stosowany w chirurgii do cięcia za pomocą prądu elektrycznego o wysokiej częstotliwości. Może być wykorzystywana do m.in. do usuwania zmian skórnych czy zmian nowotworowych. Jego zastosowanie ogranicza  utratę krwi przez pacjenta i skraca czas zabiegu co przekłada się na skrócenie czasu gojenia rany i rekonwalescencji. - Dzisiaj nie można sobie wyobrazić operacji bez takiego sprzętu. Jest on niezbędny, żeby przeprowadzać np. duże operacje onkologiczne. Dla mnie to niesamowity komfort pracy a dla pacjentek szybszy powrót do zdrowia – mówi dr Jerzy Tylnicki, ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego w Olkuszu. 

Wsparcie szpital

Zakupione również z miejskiej dotacji aparaty EKG trafią do pracowni kardiologicznej a pompa infuzyjna na oddział chirurgiczny. 

- To bardzo ważne, żebyśmy razem z samorządem widzieli wspólny cel, jakim jest dobro pacjenta. Nasz szpital jakoś sobie radzi a dzięki takiej pomocy pacjent może dostać jeszcze więcej – powiedział podczas spotkania Marcin Szulwiński, prezes Grupy Nowy Szpital.

Wsparcie szpital

Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą o działalności leczniczej, jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać dotacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą między innymi na realizację zadań w zakresie polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych, remontów, zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Wprawdzie początkowo w ramach dotacji planowana była realizacja programu profilaktycznego, jednak z powodu wątpliwości prawnych i po uzgodnieniu z Regionalną Izbą Obrachunkową – samorząd miejski Olkusza, zdecydował się na udzielenie dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego.  

Źródło: www.nowyszpital.pl