Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Koncerty, spektakle, wystawy, konkursy, zajęcia grup artystycznych – z działań tych znane jest olkuskie Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich. Jednak na rozwijaniu talentów i promowaniu uzdolnionych mieszkańców naszego miasta nie kończy się jego aktywność. Rokrocznie, od ponad dekady, organizuje również imprezy szczególne, bo służące finansowaniu dobroczynnych przedsięwzięć. Celem XI Koncertu Charytatywnego, który odbył się 21 stycznia 2017 r. w MDK i przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Kultury, było zgromadzenie środków na rehabilitację dzieci i młodzieży.

XI Koncert Charytatywny

Na wstępie Urszula Bednarz - wiceprezes Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich wraz z Marcinem Wierciochem - kierownikiem Działu Organizacji i Obsługi Imprez MOK przywitali gości i podziękowali im za liczne przybycie. Była to też dobra okazja do przedstawienia celu i sposobu realizacji charytatywnej kwesty. - Dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę, która trwać będzie przez cały rok. Jej podsumowanie nastąpi podczas XII Koncertu Charytatywnego, wówczas poinformujemy państwa o wynikach naszej akcji – powiedziała Urszula Bednarz. Natomiast Marcin Wiercioch podkreślił radość i satysfakcję z tego, że Miejski Ośrodek Kultury został zaproszony do tej inicjatywy i ma swój udział w tak szlachetnym przedsięwzięciu.

XI Koncert Charytatywny

Bywalcy Koncertów Charytatywnych doskonale wiedzą, że każdorazowo mogą liczyć nie tylko na muzyczne atrakcje. Lecz to one właśnie koncert czynią koncertem. W sobotnie popołudnie oczywiście ich nie zabrakło, grą oraz śpiewem raczyli publiczność podopieczni Franciszka Dudka z grupy instrumentalno-wokalnej Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich. Podczas XI Koncertu Charytatywnego na scenie sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury wystąpili: Anna Tomsia (śpiew), Bartosz Boniecki (śpiew, gitara), Klaudia Figurska (gitara), Przemysław Arnold (gitara), Kazimierz Specjał (gitara basowa), Mateusz Syguła (akordeon), Maria Kordaszewska (śpiew), Leszek Lubiecki (śpiew), Henryk Trzcionkowski (instrumenty klawiszowe), Jagoda Wojdyła (śpiew, gitara).

XI Koncert Charytatywny

Jak już zostało zasygnalizowane, poza muzyką organizatorzy przygotowali też inne atrakcje, a wśród nich aż dwie premiery teatralne. Pierwszy z wystawionych tego popołudnia spektakli nosił tytuł „Książę szuka żony”, a powstał w ramach projektu Teatr z Udziałem Osób Niepełnosprawnych 2016.

XI Koncert Charytatywny

Talenty aktorskie w tej wyjątkowo zabawnej komedii zaprezentowali: Olga Berkowicz, Kinga Cieluch, Kacper Fedorowicz, Julia Grzebinoga, Agnieszka Kostulska, Patrycja Krymula, Karol Kura, Anna Nawara, Krzysztof Pęgiel, Julia Przetakowska, Maria Sioła i Kornelia Szlachta.

XI Koncert Charytatywny

Drugi z premierowych spektakli wystawionych podczas XI Koncertu Charytatywnego nosił tytuł „Takie życie...”. Zrealizowany został również dzięki projektowi podjętemu przez Stowarzyszenie Wszyscy dla Wszystkich, w tym przypadku pod nazwą Centrum Seniora w integracji z młodzieżą 2016.

XI Koncert Charytatywny

W „Takim życiu...”, stworzonym z fragmentów twórczości Agnieszki Osieckiej, widzowie mieli okazję zobaczyć: Marię Bień, Franciszka Dudka, Annę Kostulską, Mariana Kostulskiego, Grzegorza Ludwiczaka, Ewę Pogan, Barbarę Sikorę oraz Irenę Włodarczyk.

XI Koncert Charytatywny

Oba te gorąco przyjęte przez publiczność spektakle wyreżyserował dr Przemysław Kania, aktor, reżyser, wykładowca wrocławskiej PWST i aktywny animator olkuskiego życia kulturalnego. On też opracował muzykę, projekty kostiumów i scenografii, a wspierała go w tym Olga Śladowska. Realizatorem dźwięku był Kacper Żurek. Obydwa projekty koordynowały: Olga Śladowska, Mirosława Drapacz i Barbara Orkisz.

XI Koncert Charytatywny

Muzyka, teatr... i jeszcze taniec. Program koncertu obejmował bowiem także pokaz dziecięcej grupy tańca nowoczesnego pod kierunkiem Elżbiety Kajdy-Piegzik. Urozmaiconych, a sądząc po reakcjach również poruszających publiczność wrażeń nie brakowało. Jak zwykle zresztą, ilekroć wydarzenie takie przygotowują szczerze oddani nie tylko kulturze, ale i dobroczynności pasjonaci.

XI Koncert Charytatywny

Wszyscy dla Wszystkich ma też w swych szeregach grono młodych wolontariuszy, tego dnia kwestujących i obsługujących dwa stoiska. Na stoiskach tych nabyć można było wydawnictwa sponsorowane przez stowarzyszenie: tomiki wierszy, książki, kalendarze i płyty z poezją olkuskich autorów śpiewaną przez podopiecznych Franciszka Dudka. Dochód z ich sprzedaży wesprze rzecz jasna szlachetne cele koncertu.

XI Koncert Charytatywny

Na koniec wszyscy występujący i organizatorzy zaproszeni zostali na scenę. Były podziękowania, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia i gromkie oklaski, a nawet owacje na stojąco.

XI Koncert Charytatywny

Konferansjerem koncertu był Michał Mączka ze Stowarzyszenia Wszyscy dla Wszystkich.

XI Koncert Charytatywny, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, zorganizowany został przez Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich, przy współpracy z Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olkuszu oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.