Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu ul. Kluczewska 4 informuje, że w związku z ukrytą awarią na sieci wodociągowej w Kosmolowie, występują zakłócenia w dostawie wody dla odbiorców usytuowanych w górnych partiach miejscowości Kosmolów – prawa strona od nr 66 do nr 86, lewa strona od nr 105 do nr 119. Duże trudności i problemy ze zlokalizowaniem awarii wynikają między innymi z powodu trudnych warunków gruntowych, występującą grubą warstwą zmarzliny powstałą w skutek długotrwałych dużych mrozów.

Niestety na chwilę obecną, pomimo wszelkich podejmowanych działań, pracy od rana do nocy, awarii nie udało się znaleźć. Dzięki poczynionym przez Przedsiębiorstwo krokom zwiększono zakres miejscowości zasilanej od strony Olkusza, ponadto zawężono obszar i zmniejszono ilość budynków (ok. 34 domostwa), w których występują zakłócenia w dostawie wody. Jednocześnie woda w dalszym ciągu dowożona jest do potrzebujących mieszkańców. Lokalizowanie usterki i czynności mogące jej lokalizację ułatwić prowadzone są nadal. O postępach będziemy Państwa informować na bieżąco.