Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 20.00  dnia 26.01. br. do godz. 09.00 dnia 27.01. br., prognozuje się temperaturę minimalną w nocy lokalnie od – 18 oC do – 15 oC. Prognozowana średnia prędkość wiatru od 3 km/h do 7 km/h.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.

  O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.